Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că, în vederea aplicării în bune condiții a prevederilor Convenției dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, au fost operate unele modificări. Este vorba de  următoarele formulare:

        1. MOD. 21-RFI – cerere pentru scutirea totală sau parțială de la impozitul portughez cu reținere la sursă;

        2. MOD. 22-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra dividendelor din acțiuni și drepturi din titluri de creanță;

        3. MOD. 23-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra redevențelor, dividendelor și dobânzilor (exceptând dividendele din acțiuni și titluri de creanță);

        4. MOD. 24-RFI – cerere pentru rambursarea impozitului portughez asupra altor venituri.

        Modificările au fost operate începând cu 1 septembrie 2020 și se referă la faptul că  certificarea rezidenței fiscale nu se mai realizează pe formularele respective, aceasta trebuind să fie efectuată în baza unui certificat eliberat de autoritatea competentă a statului de rezidență.

        Cu toate acestea, autoritățile fiscale portugheze vor continua să accepte și vechile formulare cu condiția ca acestea să fie însoțite de un certificat de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului de rezidență.

Noile formulare pot fi accesate pe pagina de internet a autorității fiscale și vamale portugheze la adresa www.portaldasfinancas.gov.pt selectând din mediu următoarele: Cidadãos/Portuguese Tax System/DTA – Useful Forms.  Informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidenței fiscale sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secțiunea ”Asistență contribuabili”, rubrica ”Ghiduri curente”, fiind incluse în ”Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română și limba engleză). Ghidul poate fi accesat la următoarele adrese de internet:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf,       respectiv:               https://static.anaf.ro /static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf  .         Contribuabilii pot beneficia și de asistență telefonică cu privire la modul de completare și depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenței fiscale, precum și a formularelor prevăzute de art. 230 și 232 din Codul fiscal prin apelarea Call-center-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la numărul de telefon +40314039160.

Recomandările redacției