curs

În funcție de complexitatea activității pe care un agent economic o desfășoară, problema deșeurilor rezultate din activitate poate fi mai dificilă sau mai simplă. Nerespectarea legislației în domeniu poate genera agenţilor economici probleme grave, în condițiile în care amenzile aplicate de Garda de Mediu sunt  substanțiale.

Pentru a preîntâmpina aceste probleme, filiala Arad a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), organizează în perioada 23-24 aprilie cursul Responsabil de gestionarea deșeurilor, curs susţinut de Aida Szilagyi, specialistă în probleme de mediu. CNIPMMR este asociaţie  de  utilitate  publică şi multiplicator  de  informaţie  europeană.

Beneficiile participării la curs constau în acumularea de cunoştinţe care să permită identificarea unor soluții optime pentru reducerea pierderilor și valorificarea deșeurilor rezultate din activitate şi, foarte important,  conformarea cu cerințele legii 211/2011. Legea amintită prevede în mod expres că fiecare firmă are obligaţia de-a desemna un responsabil de gestionarea deșeurilor şi că persoana desemnată pentru această activitate trebuie să urmeze şi să absolve cursuri de specialitate în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase.

Informații suplimentare despre condițiile de participare și prețul înscrierii se pot solicita la telefon 0257.253.757 sau la e-mail contact@imm-arad.ro.

Recomandările redacției