BocuCuvântul lui Sever Bocu,
(în 8. XI. 1930, h.18) la ședința festivă a Consiliului Comunal Lipova, în ziua când s-a inaugurat lumina  electrică, intitulat: „Pe  calea  înfăptuirilor”, publicat în ziarul Vestul, nr. 167, anul I, 1930.
Onorată şedinţă festivă!
Am venit cu mare  bucurie în mij­locul Dvs., cu prilejul inaugurării luminii  electrice în Lipova. Sunt cu atât mai fericit cu cât această realizare se face tocmai într-un timp de mare descurajare generată. Într-o vreme în care propagarea neîntunericului e plină de optimism şi se desface în dispreţul lamentaţiilor nepu­tincioase. EA (Lipo­va) şi-a pavat străzile, a ridicat o falnică primărie, un internat pentru şcoala de băieţi şi şcoala comercială, şi-a ridicat biserica, una dintre cele mai falnice biserici din toată ţara şi acum s-a îmbrăcat în lumină.
Lipova a dormitat de sute de ani. Din gloria ei de altădată, când dădea azil la REGI şi REGINE în exil, când mone­tăria statului era aici, când era mijlocitoare de schimb cu comptoare de bancă şi de comerţ între Ardeal şi Balcani până la Bizanţ şi pe Coastele dalmate până la Raguza şi Veneţia, ea scăpătase la nivelul unui sat sau al unei ruine medie­vale. Am oprit această decadenţă şi am dezminţit teoria despre lipsa noastră de capacitate de formare de oraşe.
Mulţumesc tuturor care au dat concursul lor pentru programul de realizări din Lipova. Mulţumesc, îndeosebi, vrednicului nostru prefect, Dr. Boleanţu, pe care o moarte în familie l-a oprit de la participarea la această serbare. Lipova niciodată nu va putea să mulţumească destul prefectului Boleanţu pentru ceea ce a făcut el. Cu tot sufletul său, cu energia sa neînfricată a obligat Lipova la recunoştinţă eternă. Tot aşa mulţumesc domnului preşedinte al de­legaţiei permanente, D-lui Dr. Iuliu Ionescu, care, de asemenea, mi-a dat concursul său devotat şi sincer. Mul­ţumesc apoi Societăţii „Elgiba”, care a făcut o lucrare de primul ordin în Lipova. Avem primul exemplu de colaborare onestă a capitalului străin la noi. Până acum au avut numai nesfârşite proiecte şi combinaţiuni din partea capitalului străin. „Elgiba” şi-a propus să electrifice Banatul şi de la vorbe s-a trecut la fapte. Avem prima comună electrificată prin „Elgiba”. Doresc ca în scurt timp lumina electrică să lumineze şi în ultima colibă din Banat. Ea va sti­mula industriile bănăţene şi munca fecundă înlocuită de război prin flacăra activă. Să dea Dumnezeu ca în ziua de azi să înceapă o eră nouă pentru Lipova.
Eu am avut încredere în forţele latente ale societăţii noastre. Am învins rând pe rând toate obstacolele. Când am făcut Lipova oraş, am facut-o pe răspundere proprie. Am auzit agitaţiile de pe la spate, dar astăzi însăşi bârfitorii se bucură. Când am luat hotărârea de a face lumină electrică, am auzit critici surde împotrivă, mai la urmă însăşi bârfitorii strigau după lumina ce li se părea că întârzie prea mult. Nu mă miră. Eterna poveste că binele trebuie făcut fără a ţine seama de cârtitori. Să dea Dumnezeu ca Lipova să inflorească mereu, ca unul dintre oraşele create de forţa noastră creatoare românească.
Serbarea de azi are pentru mine o mare importanţă din două aspecte: unul local şi altul general. Local, pentru că – aşa cum am spus şi la şedinţa Consiliului Comunal – înseamnă reînvierea unei vechi tradiţii de strălucire şi glorie pentru acest oraş. Nu m-am putut debarasa de amănuntele, de luxul de amănunte la care istoria Evului Mediu se opreşte în legătură cu oraşul nostru; luptele de Cetate, acei căpitani, care scoteau gărzile, care duceau lupte înverşunate pe zidurile cetăţii, acei regi şi acele zile de glorie şi mă gândesc la panta pe care oraşul a apucat de atunci, eu felicit generaţia de azi care a avut ambiţia să oprească în loc alunecarea pre decadenţă.
Serbăm, azi întâia oară, transformarea Lipovei din sat în oraş, care este primul atribut al oraşului. Cea dintâi cerinţă a unui oraş este să aibă lumină. În al doilea rând vine aspectul general. Capitalul străin a venit şi ne-a arătat că dacă vom colabora în mod onest, această colaborare va fi norocoasă. „Elgiba” a făcut în Lipova o operă frumoasă, a spart drumul şi nădăjduiesc că „Elgiba” va merge înainte şi doresc ca această societate care are în serviciul ei 70.000 de angajaţi, în decurs de 2-3 ani să aibă cel puţin 10.000 de angajaţi la noi în Banat.
Sunt vesel de această realizare. Eu am un adevărat cult pentru locul meu natal şi o înaltă dragoste mă leagă de el. Mistral spunea că patriotismul nu este altceva decât expansiunea dra­gostei familiale. Nu poţi iubi ţara fără a iubi satul, fără a iubi provincia ta. Eu îmi iubesc ţara mea, fără a iubi provincia ta. Eu îmi iubesc ţara mea, prin provincia mea şi prin satul meu. Muncind pentru satul, pentru regiunea noastră, muncim pentru ţară!
Sunt fericit că putem serba o etapă de realizări. Am fost la multe banchet – şi toate erau prilejuri legitime de sărbătoare – dar azi, îndeosebi, mă bucur fiindca văd sfârşitul unei epoci de vorbe goale, de criticism zadarnic şi inutil. Criticile continue şi batjocura nu ne duc înainte. Am criticat şi eu, este adevărat, dar eu nu am împiedicat pe nimeni să facă un drum, să facă lumină electrică etc. şi i-aşi fi înălţat imnuri de slavă celui care ar fi facut-o. Am criticat timp de 10 ani tocmai inactivitatea, inerţia, lenea. Azi sunt mulţumit că văd o rea­lizare a unei părţi din Programul de Lucru pentru oraşul Lipova, program care trebuie dus până la capăt şi reali­zat în întregime.
Unul din crezurile mele ferme este să-mi îndeplinesc cuvântul dat! Eu nu am promis în opoziţie ceea ce nu ştiam precis că voi putea împlini, nu am fost un risipitor de făgăduieli.
Am promis lucruri pe care le-am îndeplinit acasă, în judeţ şi le voi îndeplini şi în directorat. Mi-am adus aminte, azi de Dl. prefect Boleanţu şi Dl. Ionescu, preşedintele delegaţiei, care mi-au dat concursul devotat şi sincer. Azi vin să-mi exprim mulţumirile mele faţă de Consiliul Comunal. Văzând opera ce se înfăptuieşte am fost informat că întreg Consiliul Comunal şi-a dat concursul. S-au retras proteste inutile, au încetat cuvinte zadarnice.
Suntem abia la începutul realiză­rilor. Abia când vom face şi drumul spre Gară, principala arteră de comunicaţie, vom termina Primăria, vom aduce o cazarmă, vom repara şcolile, vom sfinţi grandioasa biserică din Lipova, atunci vom putea spune că oraşul este îndrumat pe calea progresului sigur. Oraşul trebuie să meargă înainte pe baza unui buget bine echilibrat şi bine chivernisit. Consilierii Comunali trebuie să fie adevăraţi părinţi ai oraşului. Eu ierarhizez pe oameni după capacitatea lor, după serviciile pe care le pot aduce oraşului, şcolii şi societăţii.Din orice tabără ar veni un om, ca să-şi ofere munca sa, găseşte în mine un colaborator de cea mai mare sinceritate.
Domnilor, ridic paharul pentru prosperitatea oraşului nostru şi rog pe Dumnezeu să-i dea un viitor cât mai strălucit!
A consemnat profesor
Gheorghe Vasiescu

Recomandările redacției