Interviu cu Pavel Ţica, primarul comunei Beliu

IMG_6872Este cunoscut şi evident aspectul că în ultimii ani comuna Beliu este prinsă într-un proces de dezvoltare, început în anii anteriori şi aflat în curs de realizare, după cum sublinia recent şi primarul Pavel Ţica. Amplasată în zona de contact a Câmpiei Teuzului cu Dea­lurile Mărăuşului, pe râul Beliu, comuna este compusă din: Beliu – sat reşedinţă, Beneşti, Bochia, Vasile Goldiş, Secaci şi Tăgădău.
– Cum consideraţi, domnule primar, că aţi încheiat anul 2012 şi ce obiective vor fi continuate ori chiar începute în 2013?
– Anul 2012 l-am încheiat, după părerea mea destul de bine – având în vedere situaţia generală: cu obiective importante atinse şi fără datorii.
Fireşte, printre obiectivele implementate nu trebuie ignorat aspectul că toamna trecută am zugrăvit şi clădirea Primăriei şi am introdus încălzirea centrală. De asemenea, am achiziţionat şi montat o poartă deosebită la intrarea în unitate, realizată în consonanţă cu tradiţia zonei. Mai sunt finalizate şi alte lucrări – considerate pe nedrept mă­runte, dar care au fost priorităţi la vremea lor, despre care am vorbit la mo­mentul respectiv şi pe care le-am rezolvat eficient, concluzia fiind că 2012 a fost totuşi un an bun.
Cât priveşte anul în curs trebuie să subliniez că avem nişte obiective importante de atins şi de realizat. Dacă pe vremea iernii am mai stat şi am tras unele concluzii, acum deja ne pregătim de noul sezon. De acum gata cu politica, a venit vremea să ne reapucăm de treabă, mai ales că a venit şi primăvara. Astfel, tebuie să amintesc despre obiectivele demarate deja: vom continua, deci, asfaltarea străzilor în Beliu, după care vom trece la reabilitarea DC 9 Tăgădău-Bochia. Astea vor începe după ce vom primi bugetul şi vom parcurge procedurile care trebuie realizate până să se ajungă la începerea lucrărilor; deci vom asfalta 5 km de drum şi 5 km de străzi.
IMG_6894 IMG_6893 IMG_6884 IMG_6875Apoi anul acesta se vor reabilita Căminele Culturale din Beliu, Secaci şi Beneşti după care mai avem în vedere şi finalizarea lucrărilor la locaţia Liceului din Beliu – a Grupului Şcolar, mai precis – care vor cuprinde lucrări la încălzirea centrală, refacerea şarpantei, refacerea interioarelor.
Tot în acest an, prin intermediul unui investitor se va construi şi o casă de nunţi în comună – investiţie cu o mare importanţă pentru comunitate.
Tot în această vară ne vom implica în demersurile necesare pentru a avea în comună o staţie GPL – un obiectiv de asemenea bine venit în această zonă.
Dacă totul va merge conform planurilor noastre, în următoarea perioadă vom iniţia demersuri pentru o afacere care va creea câteva noi locuri de muncă; nu sunt multe, este drept, dar vor fi de ajutor. Însă va urma cu siguranţă şi o extinere a iniţiativei şi atunci numărul lor va creşte. În prima fază este vorba de amenajarea a două gatere pentru a căror funcţionare va fi necesară înfiinţarea a 15 locuri de muncă, după care în funcţie de mersul lucrării vom mai vedea.
– După cum ne-aţi spus, intenţionaţi să accesaţi unele fonduri europene prin ADI; despre ce este vorba?
– Este adevărat, ne preocupă înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară – pe scurt ADI, la care să participe mai multe comune şi prin care să putem accesa fonduri europene prin depunerea unor proiecte eligibile. Scopul parteneriatului va fi atragerea de fonduri pentru realizarea unor obiective generale, identificate în schema de dezvoltare a obiectivelor ce au la bază specificitatea fiecărui membru component din parteneriat; atât din partea autorităţilor locale cât şi din partea partenerilor privaţi. Schema va presupune un set de proiecte prioritare strategice în conformitate cu directivele prioritare de politici agrare comune. Schema va mai viza şi măsuri privind pregătirea zonei comunei noastre din ADI pentru crearea unui cadru instituţional şi definirea unui lider în proiectarea proiectelor finanţabile din fondurile structurale 2014-2020.
Vorbim de asocierea primăriilor din Beliu, Şepreuş, Cermei, Hăşmaş, Archiş, Cărand şi Bocsig care vor forma acestă Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară.
– Aţi amintit mai devreme despre un Birou de Evidenţa Populaţiei ce va funcţiona aici; când va fi acesta?
– Aceasta este intenţia noastră de a implementa un astfel de birou la Beliu. Demersurile au fost făcute şi pot spune că în curând vom inaugura acest birou; am făcut deja şi amenajările ce se impun. Acest Birou de Evidenţa Populaţiei va deservi pe lângă comuna Beliu şi populaţia din alte trei comune învecinate: Hămaş, Archiş, Craiva. Va fi o realizare deosebită care va aduce serviciile de acest gen mai aproape de populaţie zonei. Astfel localnicii din aceste comune şi satele aparţinătoare nu vor mai fi obligaţi să se deplaseze până la Ineu pentru rezolvarea unor acte precum Cartea de Identitate şi altele. Pe lângă economia de bani este şi economia de timp: în general pentru rezolvarea acestor demersuri se pierdea cel puţin o zi. S-a stabilit şi taxa ce se va plăti, o taxă de 12 lei pentru acest act – o taxă rezonabilă faţă de alte zone.
– Am înţeles că doriţi să subli­niaţi unele aspecte în aparenţă banale dar pe care s-a pus mult accent în ultima vreme. Vă rugăm să deta­liaţi.
– Aşa este, doresc să insist prima dată pe aspectul relaţionării cu localnicii; am avut relaţii bune totdeauna, dar acum vrem să fim şi mai receptivi faţă de orice fel de solicitare venită din partea oricărui sătean, indiferent cui se adresează, atitudine care s-a simţit şi a fost bine primită de toată lumea.
Apoi vreau să insist pe subiectul curăţeniei spaţiului public. Am realizat unele modernizări deosebite – în general şi în spaţiul central al comunei – în special. Localnicii au înţeles şi au apreciat, eu doar vreau să atrag atenţia asupra acestui aspect: la noi în comună este acum unul din cele mai curate spaţii din toată zona. N-o spun numai eu, o spun şi cei care ne-au vizitat şi cei care trec prin comună. Pe Valea Crişului mai pot da un astfel de exemplu în comuna Almaş. Pe lângă păstrarea strictă a curăţeniei stradale, am şi dotat multe zone cu unele coşuri de gunoi stradale care permit colectarea diferenţiată a resturilor. Sunt grupate câte trei recipiente şi pe fiecare este inscripţionat ce anume colectează; doar să se facă un mic efort de respectare a indicaţiei. S-a constatat că localnicilor le place procedeul iar trecătorii au numai cuvinte de laudă. Prin urmare este o iniţiativă care şi-a atins scopul.
Voicu Sida
Florica Bunaciu

Recomandările redacției