De la jumătatea lunii, agricultorii vor primi avansul din plata pe suprafață. Până una alta, în şedinţa de Guvern din 4 octombrie 2018 a fost aprobată hotărârea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului pe hectar al plăţii unice pe suprafaţă (SAPS), al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine. Astfel, au fost aprobate cuantumurile pentru plăţile directe în sectorul ve­getal, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (102,5 euro/ hectar), plata redistributivă pentru intervalele între 1 hectare şi 5 hectare, inclusiv (5 euro/hectar) şi peste 5 hectare şi până la 30 hectare, inclusiv (50,3 euro/ hectare), plata pentru înverzire (58,2 euro/hectar), plata pentru tinerii fermieri (25,8 euro/ hectar).
Fermierii trebuie să știe că, aceste cuantumuri se pot majora sau diminua pentru încadrarea în plafonul financiar alocat, pe baza suprafeţelor determinate.
Pentru speciile ovine/caprine, plăţile directe pentru schema de sprijin cuplat au un plafon alocat de 56,1 milioane de euro, cuantumul pe cap de animal urmând a fi stabilit în perioada următoare.
Avansul se va aloca până la data de 30 noiembrie, iar din 1 decembrie 2018, APIA va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul financiar al fiecărei scheme şi cuantumul calculat şi acordat în avans, în condiţiile îndeplinirii, de către beneficiari a tuturor condițiilor de eligibilitate.
Fermierii români au depus în perioada 1 martie – 15 mai a.c. peste 855.000 de cereri unice de plată pentru o suprafaţă de 9,7 milioane de hectare.
Plăţile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 octombrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,6638 lei/euro.

Recomandările redacției