arusti

Administraţia Judeţeană a Finanţelor  „Potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obligaţia să completeze şi să depună formularul 200 – «Declaraţie privind veniturile realizate din România», până la data de 25 mai 2015, pentru veniturile realizate în anul 2014”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad. Potrivit reprezentanţilor Fiscului, declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală); cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; silvicultură şi piscicultură; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Tot pe 25 mai vine scadenţa la depunerea formularului 221, privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. „Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele care obţin individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, venituri impozabile în Romînia din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale;  exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.  Formularele 200 şi 221 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro”, a încheiat Călin Arusti.

Recomandările redacției