arustiReprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad ţin să atragă atenţia operatorilor economici că, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin O.G. 8/2013, începând cu 1 februa­rie, sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii devine obligatoriu pentru persoanele juridice care pe 31 decembrie, îndeplineau condiţiile  prevăzute de articolul 1121  din Codul Fiscal. „Po­trivit dispoziţiilor legale, pentru anul 2013 persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012, înde­plinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv au realizat venituri altele decât cele din activităţile menţionate expres în Codul Fiscal,  care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 de euro (calculat la cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar 2012) şi al căror capital social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, sunt obligate, indiferent de numărul salariaţilor, să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013. Acestea au obligaţia de a anunţa organului fiscal competent modificarea sistemului de impunere, prin depunerea până la data de 25 martie 2013 inclusiv, a declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice – formularul 010. Până la acest termen, se va depune de către persoanele juridice menţio­nate şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impo­zabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013- formularul 101, prin excepţie de la prevederile generale privind depunerea acestei declaraţii”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. Acesta a ţinut să menţioneze că nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor agenţii economici care îşi desfăşoară activităţi în domeniul bancar; în domeniile asigură­rilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii şi cei care-şi desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului. De menţionat că, o persoană juridică nou-înfiinţată, după data de 1 februarie, este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinde­rilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută de lege, privind de­ţinerea capitalului social de către persoane, altele decât statul sau autorităţile locale, este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

Recomandările redacției