arustiReprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că declaraţiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii trebuie depuse până pe 31 ianuarie. Aceştia mai susţin că modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare a formularului 600 se regăsesc în cuprinsul Ordinului ANAF numărul 874/2012.

„Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, respectiv: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.

De menţionat că, persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform articolului 6 alin. (1) pct. I-III şi V din Legea  263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligaţia depunerii declaraţiei.

„Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. Venitul lunar luat bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (35% x 2.117 = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig (5×2117= 10.585)”, a mai spus Arusti.

Recomandările redacției