Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,2% din Produsul Intern Brut (7,5 miliarde de lei) după primele patru luni din acest an, după ce, primul trimestru din 2013 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 0,67% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

Sursa citată arată că, în cursul lunii aprilie, ca urmare a plăţii anticipate a drepturilor salariale aferente lunii aprilie s-a înregistrat o creştere a deficitului, influenţa de circa 0,2 pp, având caracter sezonier care se va recupera în luna mai. Astfel, în absenţa acestor plăţi anticipate, deficitul bugetar pe primele patru luni ar fi fost de 1% din PIB, faţă de 0,85% din PIB în perioada similară a anului 2012.

În acest deficit este reflectată însă şi reîntregirea salariilor bugetarilor, indexarea pensiilor, returnarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari, majorarea salariului minim, precum şi reducerea arieratelor.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de aproximativ 65 miliarde lei, reprezentând 10,4% din PIB, au fost cu 4,3% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale au crescut (+11,0%, respectiv +5,9%), datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a măsurilor de reîntregire a salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013.

Încasările din TVA au crescut cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţia favorabilă evidenţiind faptul că acestea nu au fost afectate de măsura plăţii TVA la încasare.

Accizele au crescut (+13%) ca urmare a majorării accizei la motorină şi a cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor, dar şi ca urmare a implementării unor reforme administrative de îmbunătăţire a colectării.

Încasările din impozitul pe profit în luna aprilie au fost în creştere cu 7,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 9%. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate înregistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,3% din PIB, dar îşi menţin evoluţia ascendentă, fiind cu 196% mai mari faţă de cele din luna precedentă.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 72,5 miliarde lei, reprezentând 11,6% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 7,6% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+28,2%) ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar, dar şi ca urmare a plăţii anticipate a drepturilor salariale aferente lunii aprilie pentru unele categorii de salariaţi din sectorul public.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 8,1%, ca urmare a accelerării procesului de achitare a arieratelor de către autorităţile locale şi a plăţilor din fondul naţional de sănătate.

S-au înregistrat de asemenea creşteri faţă de anul 2012, în principal, la dobânzi cu 9,9% şi la subvenţii cu 13,2%.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 9,7 miliarde lei (1,55% din PIB). Cheltuielile de capital au înregistrat, la patru luni, o creştere cu 0,1% din PIB faţă de perioada similară a anului precedent.

 

Recomandările redacției