Procesul de consolidare fiscală a continuat în anul 2012, deficitul bugetar diminuându-se cu peste 40% faţă de 2011, de la 4,3% la 2,5% din Produsul Intern Brut /PIB, precizează un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice /MFP/ remis vineri AGERPRES.

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe anul 2012 s-a încheiat cu un deficit de 14,8 miliarde lei faţă de 23,9 miliarde lei realizat în anul precedent.

Pentru întregul an 2012, autorităţile române şi instituţiile financiare internaţionale au convenit ca deficitul bugetului general consolidat să fie de 14,66 miliarde lei, respectiv 2,2% din Produsul Intern Brut /PIB/.

Potrivit MFP, au fost înregistrate influenţe negative suplimentare asupra deficitului bugetar din cauza blocării temporare a rambursărilor fondurilor europene ca urmare a deficienţelor constatate în anii anteriori (0,2% din PIB) şi din cauza revizuirii descrescătoare a PIB-ului nominal (0,1% din PIB).

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 193,1 miliarde lei, reprezentând 33,0 % din PIB, au fost cu 6,2% mai mari faţă de anul precedent în termeni nominali şi cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 8,9% faţă de anul precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+9,9%), taxa pe valoarea adăugată (+5,4%), accize (+6%), impozit pe profit (+5,3%).

Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, semnificativ datorită colectării, începând cu anul 2012, a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

Comparativ cu anul anterior, veniturile nefiscale au crescut la bugetul de stat cu 6,7% şi la bugetele locale cu 10%, dar pe ansamblul bugetului general consolidat s-au diminuat cu 1,3%, ca urmare a scăderii cu 5,4% faţă de anul precedent a încasărilor instituţiilor autofinanţate.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1 %. Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 50,6 miliarde lei, în creştere cu 2% faţă de anul precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au fost de 8 miliarde lei, în creştere cu 30,6% faţă de anul precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 207,9 miliarde lei, reprezentând 35,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,0% faţă de anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 1,5 puncte procentuale. S-au înregistrat creşteri faţă de anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE cu 22,5%, dobânzi cu 20,6%, bunuri şi servicii cu 8,4%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente. Cheltuielile de personal au crescut cu 6,2%, faţă de anul precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită revenirii cu 8% a salariilor personalului bugetar începând cu luna iulie 2012 şi a acordării unor drepturi salariale în urma unor hotărâri judecătoreşti.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 35,5 miliarde lei (6,1% din PIB).

 

Recomandările redacției