BlocuriEşecul administraţiei locale în ceea ce priveşte reabilitarea termică a blocurilor îşi face simţite efectele nu doar iarna, când o mare parte din căldură se pierde, iar arădenii sunt nevoiţi să plătească mai mai mult pentru a avea temperaturi suportabile în aprtamente. Luna viitoare, va intra în vigoare legea care obligă proprietarii ce îşi vând sau închiriază locuinţele să deţină certificate energetice. Reprezentanţii Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad (ULALA) susţin că majoritatea blocurilor din municipiu, vor fi încadrate în clasa G, cea mai slabă, pentru că sunt construite înainte de 1990 şi nu au fost reabilitate termic. Astfel, certifica­tele energetice care în mod normal ar fi trebuit eliberate după reabilitare vor trebui plătite de toţi cei care vor să-şi vândă locuinţa. „În sfâr­şit, Legea, 372/2005 privind performanţa energetică a cladirii- lor, odată modificată prin Legea 159/22.05.2013 va intra în vi­goare de la 20 iulie. De atunci, proprietarii care vor vinde sau în­chiria locuinţe, vor trebui să de­ţină certificat energetic, care să poată fi prezentat cumpărătorului sau chiriaşului. Documentul în sine atestă gradul de performanţă energetică a apartamentului, avertizând potenţialii cumpărători cu privire la nivelul căldurii şi implicit al costurilor cu încălzirea pe timpul sezonului de iarnă. Obli­gativitatea deţinerii certificatului energetic a tot fost amânată, la un moment dat aceasta fiind obli­gatoriu a fi realizat numai după efectuarea reabilitării termice a blocurilor. Iar cum în Arad avem reabilitate termic numai 17 blo­curi, vă închipuiţi ce clase energetice avem la majoritatea blocu­- rilor ce pierd până la 40% din căldura primită, la preţuri în care deţinem monopolul pe ţară. Ori­cum, nu ne prea depăşeşte nimeni. E şi ăsta un record. Cu alte cuvinte, pe o scară de la A la G, majoritatea blocurilor din Arad sunt de nivel G energetic, adică foarte slab. Dacă aceasta a fost conce­p­ţia Primăriei, vă daţi seama la ce trebuie să ne aşteptăm”, a declarat Vasile Arion, prim-vicepreşedintele ULALA. În aceste condiţii, pre­ţul locuinţelor scoase la vânzare va scădea.
Facturi usturătoare
Chiar dacă pe termen scurt o reducere a preţurilor ar părea că avantajează cumpărătorii, odată cu veni­rea iernii, aceştia vor trebui să plătească facturi usturătoare. „Casele vor pu­tea fi cumpărate mai uşor, dar pe perioada iernii se va plăti foarte mult pentru întreţinere, ţinând cont că 70% din preţul întreţinerii este dat de factura de încălzire. Acum, cumpărătorii sau chiriaşii vor fi avertizaţi cu privire la cheltuielile pe care vor trebui să le plătească”, a continuat Arion.
Trebuie spus că certificatele ener­getice vor fi eliberate de auditorii energetici autorizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, urmând a fi plătite de vânzător. Solicitantul va trebui să depună un dosar în care să prezinte date despre construcţie, tipul de încălzire, pereţi, subsol, pod, pardoseală, dacă locuinţa are sau nu tâmplărie de tip termopan. „După documentarea de la apartament, auditoriul va întocmi certificatul energetic. Preţurile medii actuale sunt între 2-3 euro/mp plus TVA. Performanţa energetică a clădirii –apartamentului se exprimă prin următorii indicatori de performan­ţă: clasa energetică; consumul to­tal specific de energie; indicele de emisii echivalente CO2. La înche­ierea contractului de vânzare-cum­părare sau închiriere, proprie­- tarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent, o copie de pe certificat. Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără prezenţa certificatului de performanţă energetică, sunt supuse nulităţii relative, conform preve­derilor noului Cod Civil”, a încheiat Arion.

Recomandările redacției