APDRP consiliere netUn sistem interactiv de consiliere on-line a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor privind accesarea şi derularea fondurilor europene acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 a fost lansat în ultima zi a lunii mai, după cum se precizează într-un comunicat al APDRP remis prin intermediul Oficiului Jude­țean Arad.
Astfel, pentru verificarea eligibi­lității investiţiei propuse, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile, potențialii beneficiari au la dispoziţie „Sistemul Expert”, un sistem pe site-ul APDRP care era foarte bine dacă venea încă din primul an al programului, nu doar în ultima jumătate a ultimului an.
„Sistemul Expert” poate fi aplicat, bunăoară, la sesiunea din iunie 2013 a Măsurii 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, dedicată fermelor de fa­milie. Sitemul presupune completarea unui chestionar on-line, pentru a putea identifica măsura de finanţare din PNDR pe care o pot accesa, investiţiile eligibile, documentele necesare întocmirii proiectului precum şi o estimare a punctajului pe care l-ar putea obţine investiţia propusă.
După cum precizează același comunicat, „Sistemul Expert” vine şi în ajutorul celor care vor să depună proiecte de investiţii prin Grupurile de Acţiune Locală (GAL). De asemenea, în scurt timp, tot pe pagina oficială a APDRP, vor fi disponibile alte două sisteme de consiliere on-line – „Tutoriale” și „Si­mulări” – cu ajutorul cărora potențialii beneficiari sunt informați în mod interactiv de modalitatea de întocmire a cererilor de finanțare, a cererilor de plată și derularea proiectelor finanțate prin PNDR. Îmbucurător este însă faptul că sistemele de consiliere on-line vor fi adaptate şi pentru următoarea perioadă de programare financiară 2014-2020.

Recomandările redacției