carduriConform Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, asiguraţii care au primit certificate provizorii în locul car­- durilor europene de asigurări de sănătate, pot solicita caselor de asigurări de sănătate înlocuirea acestor certificate cu cardurile europene de asigurări de sănătate. Pentru înlocuire, persoanele interesate vor adresa o solicitare Casei de Asigurări de Sănătate, menţionând adresa la care urmează să fie trimis cardul.
Având în vedere că diferenţa dintre card şi certificat ţine doar de materialul din care este fabricat, Casa de Asigurări de Sănătate Arad nu mai înlocuiesc cardurile. „De aici înainte, eliberăm carduri europene de sănătate, însă cine are deja cartificat provizoriu poate să îl păstreze până la data expirării acestuia. Cu câteva zile înainte de expirare poate solicita eliberarea cardului. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asi­- gurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elveţia. Cardul nu poate fi folosit în situatia în care scopul şederii temporare este obţinerea de tratament medical“, ne-a declarat Bianca Găicean, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Arad.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate este un card individual, eliberat pe numele titularului cardului şi nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. El nu acoperă costurile de călătorie sau contravaloarea bunurilor pierdute ori furate. Perioada de valabilitate a cardului european este de şase luni de la data emiterii.
Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de Casa de Asigurări de Sănă­tate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii cinci ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, CAS va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului. Prin cir­cumstanţe excepţionale se poate înţe­- lege furtul sau pierderea cardului sau ple­carea într-o perioadă prea scurtă pentru a permite eliberarea unui card european de asigurări sociale de sănătate.

Recomandările redacției