Şefii deconcentratelor arădene au avut de stabilit măsuri specifice care să conducă la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, pe următorii ani.
La şedinţa Colegiului Prefectural de ieri, directorii de instituţii au avut în atenţie planul de acţiune pe anul 2013 pentru realizarea la nivelul judeţului Arad a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe perioada 2013 – 2016. Aceştia vor trebui să raporteze Prefecturii cum sunt îndepli­nite obiectivele, fie că vorbim de simplificarea birocraţiei, de încasări la buget, controale ori derularea de pro­iecte pe fonduri nerambursabile. Fie­care instituţie deconcentrată a transmis Prefecturii un plan de măsuri ce trebuie îndeplinite anul acesta, în anii următori, ori permanent. În funcţie de măsurile stabilite, instituţiile au termen pentru îndeplinire. Toate rapor­tă­rile pe care reprezentanţii de instituţii trebuie să le facă trebuie să fie punctuale şi concrete.
În cadrul şedinţei, s-a stabilit şi un program orientativ al şedinţelor Cole­giului Prefectural din acest an. Directorilor de instituţii le va veni rândul să expună probleme de interes în cadrul şedinţei, însă punctele şedinţelor vor fi stabilite în funcţie de priorităţi.

Recomandările redacției