OLYMPUS DIGITAL CAMERAOrganizaţia Intra – Europeană a Administraţiilor Fiscale (IOTA) a organizat la Budapesta, între 16 şi 18 ianuarie, atelierul de lucru cu tema „Aplicarea tratatelor fiscale”. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost repre­zentată la întâlnirea cu reprezentanţii Fiscului din Europa de Marius Drăgănescu, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad.
De menţionat că la atelierul de lucru de la Budapesta au participat finanţişti din Austria, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Belarus, Bosnia – Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Macedonia, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Kazakhs­tan, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie. Obiectivul principal al întâlnirii a fost facilitarea schimbului de cunoştinţe cu privire la tratatele de evitare a dublei impuneri şi schimbul de bune practici referitoare la cazuri de aplicare a diferi­telor articole din modelul de convenţie OECD. Evenimentul a fost de natură prac­tică, implicând atât prezentarea unor cazuri tematice de aplicare a tra­tatelor fiscale, cât şi sesiuni de discuţii sub forma grupurilor de lucru menite să faciliteze schimbul de exemple din experienţa naţională şi de bune practici între parti­cipanţi. De asemenea,  mai trebuie spus că, la sfârşitul acestei săptămâni, acti­vitatea DGFP Arad a fost evaluată de către conducerea ANAF, ocazie cu care, directorul execu­tiv al instituţiei, Marius Drăgănescu, a primit calificativul „foarte bine”.

Recomandările redacției