profiÎn şedinţa publică privind soluţionarea restrângerilor de activitate pentru anul şcolar 2013- 2014, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, au fost depuse pentru soluţionare un număr de 61 de dosare la următoarele specializări: învăţământ special, învăţători, educatoare, limba română, matematică, fizică, informatică, limbi moderne, discipline tehnologice de specialitate şi maiştri instructori. Au fost soluţionate 59 de dosare, iar două cadre didactice aflate în restrângere de activitate la specializarea matematică şi fizică au rămas nesoluţionate deoarece au refuzat atribuirea unui post în judeţ, având în vedere că aceşti profesori sunt titulari în municipiu. „Urmează ca la şedinţa publică privind pretransferul cadrelor didactice, în cazul în care vor rămâne posturi vacante în aceste două specializări în municipiul Arad, să fie soluţionate şi cazurile celor două cadre. Dacă în etapa de pretransfer nu se soluţionează această situaţie, cadrele didactice vor fi detaşate pentru nesoluţionare pe o catedră de matematică, respectiv fizică rezervată“, ne-a declarat prof. Mihai Spânu, inspectorul şcolar adjunct al ISJ Arad.
A mai existat o situaţie în care unul dintre cadrele didactice de la disciplinele tehnologice de specialitate aflat în situaţia restrângerii de activitate nu s-a prezentat la şedinţă, din motive necunoscute. Acestui cadru didactic i s-a oferit o catedră în funcţie de domiciliu.
Tot în şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate au fost soluţionate şi cinci cadre didactice aflate în situaţia completării normei di­dactice rămase nesoluţionare la şedinţa din 28.02.2013.
„Din cele 61 persoane aflate în restrângere de activitate în anul 2013, 32 aparţin Centrului Judeţean de Re­- surse şi de Asistenţă Educaţională Arad, care trebuiau restrânse de trei ani, şi opt de la Şcoala Specială Şiria, care a fost desfiinţată. Pentru anul şcolar 2013-2014 avem disponibile 1.468 posturi, din care: 1.047 posturi cu viabili­tate un an, 48 posturi cu viabilitate doi ani, 73 posturi cu viabilitate trei ani şi 300 posturi cu viabilitate patru ani; 563 posturi complete şi 905 posturi incomplete“, ne-a declarat prof. Claudius Mla­din, ins­pectorul şcolar general al Aradului.

Recomandările redacției