uavUniversitatea Aurel Vlaicu Arad participă la un proiect POSDRU 2007-2013,  depus pe Axa prioritară numărul 2 ,,Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, având ca titlu ,,Studentul consiliat – excelent viitor angajat” în valoare de aproximativ cinci milioane de euro. În cadrul acestui proiect, universitatea de stat arădeană are ca parteneri Universitatea ,,Valahia” Târgoviște, Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, UNATC București, AESN Brașov, CSOS România, ELSACO şi  INFOR Smart Bussines Academy. „Proiectul a fost câştigat de Melania Vergu, universitatea noastră beneficiind de aproximativ un milion de euro. Conform graficului activităților proiectului în luna septembrie se realizează vizita de studii în Italia a reprezentanților fiecărei echipe de implementare partenere. Astfel de la UAV vor participa două persoane: Doina Cheta și Tiberiu Dughi. Această vizită are rolul de a pregăti stagiul de practică intensivă internațională a studenților în Italia”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Academic al UAV. Trebuie spus că participarea studenților consiliați la această stagiu de practică se face în urma selectării  celui mai bun plan de dezvoltare al carierei întocmit de fiecare din studenții consiliați. „De la UAV vor participa pe parcursul întregului proiect 22 de studenți care vor efectua această practică intensivă în Italia, la Torino, în colaborare cu partenerul italian. Până în prezent au fost consiliați un nuumăr de 160 de studenți(potrivit planificării câte 80/ lună) din cei 1.020, care constituie grupul țintă al Universității noastre”, susţine prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV. Studenții înscriși în proiect, chiar în această perioadă de vacanță, au fost încântați să participe, mai ales, că au beneficiat de îndrumările primite de la experți consilieri, în timpul consilierii de grup în ceea ce privește întocmirea unui CV, a unui plan de dezvoltare a carierei și a consilierii individuale. În această vizită de lucru pleacă câte doi reprezentanţi din fiecare echipă de implementare. De menţionat că studenţii vor primi bani pentru orele de consiliere de acolo, a ţinut să precizeze prof. Doina Cheta.

Recomandările redacției