OLYMPUS DIGITAL CAMERAInspectorii sanitar-veterinari au demarat deja o acţiune premergătoare Sărbătorilor Pascale, pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare. Astfel, conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) anunţă că se vor verifica depozitarea, transportul şi valorificarea cărnii de miel, ouă şi a altor produse de origine animală şi non animală. „În baza unui program de lucru stabilit, medicii veterinari din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscrip­ţiilor sanitare veterinare zonale, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sani­tare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimen­tare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alime­ta­ţie publică şi vor sancţionata orice încălcare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare”, sus­ţine doctorul Viorel Agud, directorul DSVSA. Acesta mai spune că între 25 martie şi 31 martie şi 20 apriliei-4 mai, se va asigura permanenţa la circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi la circumscrip­ţiile sanitare veterinare zonale. Aici va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon. „SC TOP SA şi primăriile din judeţul Arad pot să solicite Direcţiei Sani­tare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad amenajarea temporară a unor spaţii unde să poată fi asigurate condiţiile de igienă în vederea tăierii şi prelucrării primare (jupuire şi eviscerare parţială) a mieilor şi iezilor. Locurile de sacrificare amenajate temporar vor fi autorizate să funcţioneze numai pe perioada Sărbătorilor Pascale, cu res­pectarea condiţiilor sanitare vete­rinare privind cazarea animalelor, aprovizionarea cu apă cald şi rece, facilităţi de colectare şi depozitare a deşeurilor şi a materialului cu risc specific în vederea transmiterii la neutralizare”, mai spune Agud.
Controale la sânge
De menţionat că vor fi făcute controale pentru a se verifica dacă pe timpul transportului şi sacrificării este respectată legislaţia cu privire la bunăstarea animalelor; modul cum se face marcarea, depozitarea şi comercializarea cărnii de miel şi condiţiile de ambalare şi depozitare a ouălor. De asemenea, vor fi verificaţi producătorii de lapte şi va fi restricţionat accesul în spaţiile de comercializare pentru cei care nu deţin documentul de înregistrare sanitară veterinară, certificat de producător şi carnet de sănătate pentru animale. „Vor fi informate în mod oficial autorităţile locale, iar prin intermediul mass-media consumatorii, cu privire la riscurile pentru sănătatea publică ce decurg din sacrificarea mieilor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară veterinară. Medicii veterinari oficiali vor urmări ca subprodusele şi materialul cu risc specific, rezultate în urma sacrificării să fie transmis la unităţile de incinerare, acest lucru intrând în responsabilitatea primăriei şi administratorului punctului de sacrificare. Încă din perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale se vor organiza echipe de control mixte formate din inspectorii serviciilor specializate ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii descentralizate ale statului pentru verificarea modului în care sunt respectate condiţiile sa­nitare veterinare de comercializare a produselor alimentare de origine animală şi animalelor vii în pieţele agroalimentare, în unităţi de alimentaţie publică în târgurile de ani­male şi sancţionarea nerespectării legislaţiei în vigoare”, a încheiat Agud.

Recomandările redacției