Deși ne aflăm în plin război cu pesta porcină africană, la orizont se ivește un alt pericol… gripa aviară. În aceste condiții, conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimen­- telor (DSVSA) Arad a început să ia primele măsuri. „Luând în considerare numeroasele alerte primite din Statele Membre UE, referitoare la apariția și evoluția unor focare de gripă aviară tulpină înalt patogenă pe teritoriul european și la nivel mondial, autoritățile veterinare trebuie să mențină o stare de alertă ridicată prin intensificarea măsurilor de supraveghere în vederea pre­ve­- nirii introducerii influenței avi­are pe teritoriul României”, sus­ține Viorel Agud, directorul DSVSA.
Astfel, medicii veterinari oficiali și cei de liberă practică au fost instruiți cu privire la semnele bolii și li s-a cerut să asigure o supraveghere sanitar-veterinară continue a păsărilor domestice și sălbatice prin recoltarea de probe pentru examene de laborator. Și deținătorii de păsări din exploatațiile comerciale au fost instruiți cu privire la înăsprirea și respectarea cu strictețe a condițiilor de biosecuritate în aceste ferme, cerându-li-se respectarea procedurilor de filtru sanitar veterinar și supravegherea zilnică a efectivelor de păsări privind starea de sănătate. „Se impune anunțarea imediată de către deținătorii de păsări, la serviciile sanitare veterinare a oricărei modificări apărute în comportamentul păsărilor privind consumul scăzut de hrană și apă (de până la 20%), rata mortalității mai mare decât în alte perioade, sau a oricărui semn clinic de îmbolnăvire. Crescătorii de păsări din gospodăriile popula­ției sunt înștiințați prin grija serviciilor veterinare și a primăriilor, despre necesitatea de a ține păsările închise în curți pe cât posibil în spații acoperite, pentru adăpare nu se va folosi apa de suprafață din bălți, lacuri sau ape curgătoare. Hra­na și apa păsărilor se va administra în spații închise și aco­- perite, astfel încât să se împiedice contactul cu păsările sălbatice”, a încheiat Agud.

Recomandările redacției