cartiSindicatul Democratic din Învăţământ Arad a demarat mai multe acţiuni în instanţă pentru recuperarea banilor de cărţi, o sută de euro de persoană, pentru toate cadrele didactice, membre ale sindicatului. Acţiunea se referă la cadrele didactice care au lucrat în unităţile de învăţământ din municipiul şi judeţul Arad, în anul şcolar 2009-2010. „Această sumă reprezintă ajutorul financiar care trebuia acordat cadrelor didactice, conform legii 315/2006 şi în anul 2010. Unele dintre procese sunt deja finalizate, în timp ce altele se află pe rol, în diferite stadii. Avem procese pe fond, care au loc la Tribunalul Arad sau la apel, la Curtea de Apel din Timişoara. Sperăm ca într-un interval cât mai scurt de timp să finalizăm aceste procese, întrucât sumele ar fi de mare folos cadrelor didactice care mai activează în învăţământ, pentru achiziţionarea de cărţi“, ne-a declarat prof. Dănuţ Ieneşescu, preşedintele Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad.
Banii nefolosiţi se dau înapoi
Ministerul Educaţiei a decis în anul 2006, prin Legea 315/20006, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 100 euro, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic. Ajutorul financiar se acordă anual cadrelor didactice titulare sau suplinitoare calificate, angajate cu contract de muncă în anul şcolar respectiv, la începutul anului financiar următor. Fiecare cadru didactic decide cu privire la cărţile sau programele educaţionale pe suport electronic pe care le achiziţionează în funcţie de nevoile personale de perfecţionare şi dezvoltare a carierei didactice.
Din păcate, profesorii nu au apucat să achiziţioneze prea multe cărţi nici pentru anul 2009, pentru că fiecare cadru didactic a primit doar 33 de euro din valoarea întreagă. „Sindicatul Democratic Învăţământ Arad a iniţiat  procese, pentru toţi membrii săi de sindicat, pentru dobândirea dreptului salarial reprezentând diferenţa de 67 Euro neacordaţi pentru anul 2009.Toate procesele au fost câştigate şi, începând cu anul 2012, se pun în aplicare. Sumele necesare se asigură de la bugetul de stat, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean. Ministerul direcţionează fondurile către inspectorat la solicitarea scrisă a acestuia în care se menţionează numărul cadrelor didactice calificate, încadrate în fiecare unitate şcolară din judeţ. Inspectoratul repartizează fondurile alocate fiecărei unităţi în funcţie de numărul cadrelor didactice beneficiare. Am dat în judecată Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Minis­terul Educaţiei Naţionale, obţinând sentinţe irevocabile în toate  pro­cesele deschise pe această speţă. În proces au fost implicate peste 3.000 de cadre didactice din judeţ şi municipiu, membrii noştri de sindicat, din toate cele 155 unităţi şcolare. Profesorii pot achiziţiona cărţi în valoare de 67 de euro, cu rata de inflaţie la zi“, ne-a declarat Ieneşescu.
Conform legii, fiecare cadru didactic căruia i s-a acordat ajutorul financiar trebuie să prezinte, factura de achiziţie, lista şi cărţile achiziţionate, în vederea înregistrării acestora.
În situaţia în care suma primită nu este folosită în termenul stabilit, conform legii, sau nu se prezintă factura de achiziţii, ori nu este utilizată integral pentru achiziţionarea de carte sau programe educaţionale pe suport electronic în domeniul educaţional, cadrul didactic trebuie să restituie suma neutilizată în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.

Recomandările redacției