Dacă majoritatea ortodocşilor îi comemorează pe cei trecuţi în lumea drepţilor în prima duminică de după Paște, în comuna Bata – compusă din satele Bata (centru de comună), Bacău de Mijloc, Ţela şi Bulci – ceremonialul acesta se desfășoară în zile diferite. Primul ritual se desfășoară în a doua zi de Paște – obiceiul fiind în special în satul Bacău de Mijloc; în Duminica Tomii se săvârşește în satele Bata şi Ţela; în Bulci, majoritatea credincioşilor fiind romano-catolici, se face după tipicul catolic.
Slujirea mormintelor
Ceremonialul se ține în fiecare an, în a doua zi de Paște, când toată lumea se îndreaptă spre cimitir, unde preotul ţine parastasul de obşte la care participă credincioşi din sat cât și cei veniţi pentru a-şi omagia morţii. După cum spuneau localnicii, ei aşa s-au „trezit“, cu acest obicei: de a comemora morţii în a doua zi de Paşte. La cimitir sunt duse ouă roşii, colivă dar și alte dulciuri pe care le dau drept ofrande – de pomană de sufletul morţilor, cum se zice în popor – copiilor dar și celor mai ne­voiași. Se aduce şi câte o sticlă de „tărie“ dar și apă minerală și sucuri.
Prezență numeroasă
La ceremonial au fost prezenţi un număr mare de credincioşi, alături de ei fiind și primarul comunei, Ion Micurescu.
Au venit multe rude ale celor din zonă, precum şi neaşteptat de mulţi alţi vizitatori, dornici de a cunoaşte frumoasele obiceiuri pe care locuitorii acestor locuri le cinstesc şi le păstrează cu sfinţenie, parcarea amenajată în vecinătatea cimitirului devenind aproa­pe neîncăpătoare.
„Avem o mare satisfacție când vedem că, în ciuda vicisitudinilor și a crizei, bătanii și-au păstrat obiceiurile străbune; în ultimii ani chiar s-au reînviat multe din cele stră­vechi ce au alunecat nemeritat în umbra uitării. Faptul că sătenii mei respectă aceste sărbători străvechi și mai ales că-i cinstec an de an și pe cei trecuți în viața veșnică dove­dește că se simt, că sunt aproape de Marele Creator“ ne spunea cu mândrie Ion Micurescu.
Ritual desfășurat civilizat
Cât privește desfășuerarea ceremonialului, durata lui, tot primul edil Ion Micurescu accentua realist un alt aspect al tradiției noastre.
„Anul acesta foarte mulți bătani plecați în lume au venit… acasă de sărbători. Și cu toate că ceremonialul are o întindere de câteva ore – deși în fiecare an se începe din alt capăt al Cimitirului din Deal – am avut satis­facția să constat că nu s-a plecat, nu s-a încercat să se «sară» rândul, dovedindu-se încă odată înaltele standarde străbune de «civilitate» sătească. Am așteptat toți acolo povestind, rememorând întâmplări din viața celor dispăruți – mai ales cu aspectele bune dar și cu cele mai puțin… avantajoase, așa cum este viața reală în întregul ei – profitând și de vremea frumoasă care a fost luni“- a subliniat primarul din Bata.

Recomandările redacției