eleviConsiliul Elevilor Arad şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România consideră că bugetul de 3,14% din PIB anunţat de Guvernul României condamnă educaţia şi cercetarea la încă un an de subperformanţă şi inechitate, cu efecte grave asupra dezvoltării pe termen lung a României. „Atragem atenţia asupra faptului că cea mai profitabilă şi importantă investiţie pentru un stat este cea făcută în educaţie şi solicităm suplimentarea bugetului pentru acest domeniu şi prevederea unei creşteri anuale care să conducă rapid la respectarea procentului de 6% din PIB asumat de partidele politice din România prin Pactul Naţional pentru Educaţie“, declară Andrei-Bogdan Petre, preşedintele Consiliului Elevilor.
Reprezentanţii studenţilor au solicitat deja o întâlnire oficială cu miniştrii responsabili de educaţie şi învăţământ superior pentru a discuta priorităţile studenţilor, inclusiv cele asumate deja de reprezentanţii pu­terii şi cele care constituie obligaţii legale. Dintre asumările şi obligaţiile legale existente, se aminteşte: creşterea subvenţiei cămine – cantine cu 30% (o creştere a fost agreată de Ministrul Ecaterina Andronescu în mandatul anterior, fără specificarea procentului minim); respectarea prevederilor legale privind facilităţile acordate studenţilor şi valoarea burselor; creşterea veniturilor tine­rilor angajaţi din educaţie şi a medicilor rezidenţi prin acordarea de deduceri fiscale şi a altor măsuri; investiţii în construirea de cămine şi alte măsuri menite să asigure accesul tinerilor din familii cu venituri reduse şi alte categorii defavorizate la învăţământul superior.
Reprezentanţii elevilor aduc la cunoştinţă Guvernului României priorităţile elevilor, conform asumărilor reprezentanţilor instituţiei: „Revi­zuirea planurilor cadru şi a curri­culumului, pentru revizuirea con­- ţinuturilor manualelor şcolare; adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la cerinţele agen­ţilor economici; modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării; conectarea tuturor şcolilor la internet prin co­- nexiuni de mare viteză; investiţia în construirea campusurilor şcolare destinate asigurării serviciilor de educaţie până la nivel liceal (burse, cantine, cămin şi/sau tran­sport zilnic asigurat); investiţia în construirea şi reabilitarea bazelor sportive, respectiv a secţiilor sportive de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. Anul 2013 trebuie să fie anul în care accesul copiilor din mediul rural la şcoală să nu mai fie o problemă, iar calitatea condiţiilor de pre­dare-învăţare să fie la standarde adecvate“, a mai declarat Andrei-Bogdan Petre.

Recomandările redacției