oreElevii care învaţă în ciclul primar vor avea parte de două ore de Educaţie fizică şi alte două ore la disciplina Muzică şi mişcare. Măsura se referă la elevii din clasele pregătitoare, I şi a II-a, iar orele sunt prevăzute în proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar.
Acelaşi proiect prevede două ore de Educaţie fizică şi o oră la disciplina Joc şi mişcare, pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a. O altă noutate a acestui proiect o constituie absenţa plajei orare pentru disciplinele din trunchiul comun, în scopul asigurării echităţii şi a unităţii de formă a planului-cadru.
Legea Educaţiei Naţionale preci­zează modul în care pot fi folosite orele pentru disciplinele din trunchiul comun: programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat discipli­nei de studiu este folosit pentru învă­ţare remedială, în cazul copiilor cu pro­bleme speciale, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.  „Este o măsură foarte bună atâta timp cât este luată în discuţie starea de sănătate a poporului român. Spor­tul reprezintă singurul domeniu care îţi dă, pe lângă înţelepciune, şi sănătate. Măsura se raliază cu cerinţele celorlalte state din Uniunea Europeană, care pun de mult accentul pe sănătate, respectiv pe importanţa mişcării. Această idee trebuie să aibă însă şi o susţinere ma­terială, pentru că un copil are nevoie să se dezbrace, să se încălzească, să înceapă exerciţiile, să se dezaburească, să se îmbrace şi să iasă pe uşă fără să ră­cească. Are nevoie să facă duş după ce a fă­cut efort fizic“, ne-a declarat profesoara Maria Buruc, liderul Sindicatului Liber din Învăţământ Arad.

Recomandările redacției