Vacanţa de primăvară a luat sfârşit, iar elevii şi preşcolarii din judeţul Arad se întorc de astăzi la cursuri. Singura perioadă de recreere pe care o vor mai avea până la sfârşitul acestui an şcolar va fi la începutul lunii mai, când întreaga lume creştină va sărbători Sfintele Paşti. Cursu­rile anului şcolar 2012-2013 se vor încheia pe data de 21 iunie, iar vacanţa de vară durează până pe 15 septembrie 2013.
Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.
Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni. Cursurile claselor termi­nale se încheie la data de 31 mai 2013.
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursuri­lor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării eva­luării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013.
Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de doi ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.

Recomandările redacției