edu

În baza calendarului de mobilitate a personalului didactic, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, prin departamentul Managementul resurselor umane a derulat următoarele activităţi specifice etapelor  de restrângere şi pretransfer: restrângere de activitate – depunerea dosarelor la ISJ Arad pentru evaluare şi stabilirea punctajului final – 26 februarie – 3 martie 2015; înregistrarea la ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la punctajele obţinute în urma evaluării la nivel judeţean, în comisiile de specialitate – 5-6 martie 2015; desfăşurarea probelor practice/orale din profilul postului  – 5 martie 2015; soluţionarea contestaţiilor referitoare la punctajele obţinute în urma evaluării la nivel judeţean în consiliul de administraţie al ISJ Arad. Afişarea punctajelor finale – 9 martie 2015.

Depunerea dosarelor la sediul unităţilor de învăţământ, în vederea obţinerii acordului de principiu pentru transfer consimţit  s-a făcut în perioada  6 martie 2015-10 martie 2015. Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de obţinere a acordului de transfer consimţit; directorul emite acordul/acordul de principiu de transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de pretransfer consimţit – 11 martie 2015. Înregistrarea la ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului/acordului de principiu – 11-12 martie 2015. Soluţionarea în consiliul de administraţie al ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului/acordului de principiu – 13 martie 2015.

Recomandările redacției