matulaEuroparlamentarul Iosif Matula a insistat în plenul Parlamentului European ca fondurile alocate coeziunii să nu se reducă în viitorul cadru financiar multianual. Intervenţia a avut loc în cadrul unei dezbateri comune privind politica de coeziune şi contribuţia reamenajării urbane la creşterea economică. Iosif Matula a precizat că politica de coeziune este un instrument ce sprijină competitivitatea, stimulează creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi promovează dezvoltarea sustenabilă. „Propunerile de redu­ceri drastice, cu zeci de miliarde, ale finanţărilor politicii de coeziune în cadrul financiar post-2014, dacă se vor produce, vor scădea eficienţa programelor şi ne vor îndepărta de obiectivele stabilite, iar regiunile de convergenţă, inclusiv cele din ţara mea, vor fi cele mai afectate. Cooperarea teritorială, factor esen­ţial pentru reducerea disparităţilor la nivelul regiunilor UE, va avea, de asemenea, mult de suferit”, a atras atenţia Iosif Matula.
Europarlamentarul a mai afirmat că zonele urbane, nucleele dezvoltării teritoriale în UE, susţin competitivitatea regională şi reprezintă motorul principal pentru crearea de locuri de muncă şi din aceste motive migraţia către acestea este în continuă creş­tere, atât la nivel global, cât şi european. „Pe de altă parte, oraşele sunt cele mai expuse efectelor crizei eco­nomice şi procesului rapid al globali­zării, cu efecte dezastruoase pe plan economic şi social. Ele se confruntă cu provocări precum problema suburbiilor, şomajul, excluderea socială şi mai nou schimbările climatice, la care trebuie să indentifice un răs­puns rapid, cât mai adecvat nevo­ilor locale”, a apreciat Matula.

Recomandările redacției