Arevidentaădenii care deţin extrase multilingve ale actelor de stare civilă pot cere transcrierea în registrele de stare civilă româneşti. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad aduce la cunoştinţă cetăţenilor că potrivit art. 4 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formă echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

Ca atare, persoanele care deţin extrase multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de către statele care au aderat la convenţia de la Viena, pot solicita transcrierea acestora în registrele de stare civilă române fără ca acestea să fie traduse, legalizate sau apostilate.

Recomandările redacției