Asociațiile de proprietari au primit primele facturi aferente lunii noiembrie 2020, pe care administratorii trebuie să le repartizeze în lista de cheltuieli pentru a fi încasate. Dacă în anii trecuți, arădenii erau îngroziți de facturile de încălzire, în acest an surpriza sărbătorilor de iarnă a venit de la Compania de Apă Arad. Facturile emise pentru consumurile de apă rece aferente lunii noiembrie 2020 sunt astronomice. O asociație de proprietari de 20 apartamente s-a trezit cu o factură de 3845,13 lei și cu un consum de 400 mc, pe baza unui index nou de 6887 mc, citit de către reprezentantul CAAR în 2 decembrie 2020. Având în vedere istoricul consumurilor de apă rece de 78 mc, asociația de proprietari a efectuat citirea contorului pe cont propriu, în data de 3 decembrie 2020, și a aflat că indexul era de 6584 mc. Astfel, factura lunii noiembrie a fost încărcată cu 303 mc apă rece, plus canalizare menajeră, la prețul de 39,6 lei/mc de apă rece. Situațiile de acest fel sunt foarte multe, iar asociațiile ni le-au adus la cunoștiință, multe dintre acestea refuzând plata facturii. Constatăm cu mare îngrijorare faptul că în Arad, datorită practicilor antieconomice ale Companiei de Apă Arad, apa potabilă a devenit un serviciu de lux, mult prea scump pentru a fi un serviciu de utilități publice accesibil tuturor cetățenilor“, punctează Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad. Nu mai departe de luna octombrie 2020, într-un comunicat de presă, Compania de Apă Arad ne informa public că, după un an și șase luni de estimări ale consumurilor de apă rece la utilizatorii casnici colectivi, vor proceda la citirea lunară a înregistrările contoarelor de branșament aflate pe domeniul public. „Surpriza vine și aici deoarece, printr-un răspuns semnat de către noul director, ni se aduce la cunoștință că citirile lunare la asociațiile de proprietari va începe abia din luna ianuarie 2021! Nici o instituție din Arad nu dorește să facă lumină în cazurile prezentate în presă de nenumărate ori în decurs de un an și jumătate. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad (ADIACJA), instituția care este obligată, să monitorizeze, și să controleze activitatea operatorului, nu a luat nici o măsură față de abuzurile acestei companii, și ezită să ne pună la dispoziție actele de control ale CAAR din perioada aprilie 2019-octombrie 2020. La nivel local, Consiliul Județean Arad și Instituția Prefectului Județului Arad nu au dat importanță și nu au luat nici un fel de măsuri legale față de neregulile de operare ale CAAR, semnalate de către ULAL Arad și președinții asociațiilor de proprietari din aprilie 2019 până în prezent“,punctează Dorina Lupșe. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) nu a ridicat licența operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, dar a transmis la ADIACJA să-și exercite competențele și să-și îndeplinească atribuțiile de monitorizare și control a CAAR în vederea soluționării situației păgubitoare pentru utilizatorii casnici colectivi din Arad. „Cât trebuie să mai suporte arădenii incompetența și indolența autorităților publice? Ce trebuie să se întâmple în Arad pentru ca cei care răspund de respectarea legii să se sesizeze și să impună respectarea acesteia?“, conchideDorina Lupșe.

Recomandările redacției