facturiLa începutul acestei luni a intrat în vigoare o directivă europeană în care se impune reducerea termenelor de plată a facturilor din sănătate la 30 de zile, ceea ce ar putea bulversa activitatea distribuitorilor farmaceutici. „Reducerea termenelor de plată în domeniul Sănătăţii ar trebui să se facă gradual pentru toate datoriile din sistem şi nu imediat, doar pentru facturile emise după mijlocul lunii trecute“, consideră reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor Farmaceutici. În acest fel vor fi evitate tensiunile în cadrul unui sistem farmaceutic care, în ciuda problemelor cu care se confruntă, funcţionează şi nu înregistrează în prezent blocaje în livrările cu medicamente.
Resursele financiare identificate pentru reducerea termenelor ar trebui să fie utilizate pentru reducerea termenelor de plată aferente întregii datorii existente, la un nivel de onorare care să se situeze iniţial la 210 zile (termen contractual asumat în prezent) şi, ulterior, gradual, la un nivel mai scăzut.
În condiţiile în care respectarea directivei europene la nivelul întregii economii româneşti este cel puţin improbabilă, dacă nu imposibilă, şi ştiind că alte ţări europene, cu o economie mai puternică decât a ţării noastre au declarat deja că nu pot implementa directiva, distribu­itorii şi farmaciştii de lanţ consideră că o abordare prudentă şi pragmatică este preferabilă unui efort de neînţeles pentru achitarea unor facturi încă neemise, pe fondul existenţei unor arierate semnificative în sistem.
Clienţii au tendinţa de a împinge termenele-limită cu mult peste cele prevăzute în contracte, iar producătorii şi furnizorii nu primesc niciodată banii la timp. În acest context, Comisia Europeană a hotărât, în 2011, emiterea unei directive care impune tuturor statelor membre să reducă termenele de plată a facturilor la doar 30 de zile. În acest context legal nou, facturile vor trebui plătite în maximum 60 de zile.

Recomandările redacției