UAVStudenţii de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu au avut, recent, cursul festiv. Cu acest prilej, conducerea universităţii şi decanul facul­tăţii au făcut un scurt bilanţ. „În cadrul acestei facultăţi, procesul formării profesionale iniţiale se realizează prin patru programe de studii la nivel de licenţă: Pedagogia învăţământului pri­mar şi preşcolar, Psihopedagogie specială, Psihologie şi Asistenţă socială. Calitatea şi atractivitatea acestor programe sunt puse în evidenţă de numărul mare de studenţi, peste 1.500, care optează pentru aceste specializări. Tot aici au venit să-şi continue studiile peste 400 de învăţători, educatori sau profesori din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hnedoara şi Arad, ceea ce denotă că apreciază tradiţia din universitatea noastră”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele Consiliului Academic al UAV. Prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV, a vorbit despre activitatea de cercetare ştiinţifică de aici. „Personalul didactic şi de cercetare al facultăţii desfăşoară activităţi de cerce­- tare ştiinţifică, valorificate prin cărţi, ghiduri şi articole în reviste de specialitate sau edituri din ţară, recunoscute de CNCSIS, sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane sau seminarii”, susţine rectorul UAV.
La rândul său, conf. univ. dr. Alina Roman, decanul facultăţii a ţinut să precizeze că majoritatea absolvenţilor se înscriu la programul de master. „Avem 500 de masteranzi. Absolvenţii studiilor de licenţă au posibilitatea să-şi dezvolte competenţele de specialitate optând pentru cele patru programe de master acreditate din domeniul ştiinţelor educaţiei, psihopedagogiei şi asistenţei sociale propuse de facultatea noastră”, spune conf. univ. dr. Alina Roman.

Recomandările redacției