educSindicatele din învăţământ solicită Guvernului României, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Muncii modificarea Codului Muncii şi amânarea intrării în vigoare a codului de procedură civilă.
La data de 1 februarie urmează să intre în vigoare noua lege modificată  privind Codul de procedură civilă. În forma iniţială, legea regle- menta competenţa expresă a tribunalelor de a judeca unitar, în primă instanţă, conflictele de muncă. Aces­te prevederi erau adecvate exigenţelor deosebite ale domeniului special şi sensibil al conflictelor de muncă. Ulterior legea a fost modificată, eliminându-se referirea la conflictele de muncă. „Această eliminare nu a fost însoţită de inserarea prevederilor necesare recorelării corespunzătoare a textelor legale privind jurisdicţia muncii, texte de trimi­- tere care au rămas fără obiect. În acest fel, a apărut o necorelare evidentă şi gravă, o dereglementare şi o lacună insurmontabilă“, declară prof. Dănuţ Ieneşescu, liderul Sindicatului Democratic din Învăţă­mânt Arad.
Conform sindicatelor, nici în Le­gea dialogului social nu există dispoziţii exprese privind competenţa tribunalului în soluţionarea conflictelor de muncă. Ca urmare a acestei necorelări, jurisdicţia specială şi unitară a muncii este destructurată, conflictele de muncă fiind judecate în mod defectuos, ceea ce, în opinia cadrelor didactice, este inadmisibil fiind contrar practicii democratice şi moderne din ultimii 12 ani.
„Este inacceptabil ca judeca­rea unor conflicte sociale vaste şi tensionate, cum sunt concedierile colective, accidentele colective de muncă etc., conflictele individuale de muncă, să fie coborâte la competenţa judecătorilor. În domeniul special al conflictelor individuale de muncă, la baza sta­- bilirii competenţei trebuie să stea natura, importanţa, complexitatea şi specificul deosebit de tensionat al domeniului social, aşa cum în mod unanim s-a statuat în doctrina juridică de dreptul muncii. Astfel, nemaiexistând nici un text legal care să statueze competenţa judecării în primă instanţă a conflictelor individuale de muncă de către tribunale, judecarea acestora este împrăştiată excesiv şi total nejustificat, în cva­sitotalitate, la toate judecă­toriile din ţară“, mai susţine Iene­şescu.
Sindicatele se tem astfel că tribunalele ar judeca în primă instanţă numai conflictele de muncă al căror obiect ar depăşi 200.000 lei, situaţii aproape inexistente în practică. De asemenea, s-ar pune capăt în mod inad­misibil şi caracterului specializat al jurisdicţiei muncii, realizat până de curând de către tribunale, potrivit modelelor europene eficiente şi funcţionale.
Aceste prevederi sunt şi imposibil de aplicat în practică, deoarece, conform sindicatelor, conflictele de muncă se judecă în primă instanţă de un complet constituit dintr-un judecător şi doi asistenţi judiciari. Nu există nici pe departe un număr suficient de asistenţi judiciari care să asigure funcţionarea completelor de judecată la toate judecătoriile din ţară, iar delegarea acestora mai mult de 60 de zile pe an este interzisă de lege.
„Considerăm că în lipsa adoptării unui proiect de ordonanţă de urgenţă de modificare a legii, func­ţionarea jurisdicţiei muncii va fi blocată începând cu 1 februarie 2013, generându-se tensiuni sociale şi afectându-se în mod ireme­diabil mecanismele sociale care garantează pacea socială“, susţine Ieneşescu.

Recomandările redacției