fermieriDeşi pot primi subvenţii pentru animale, fermierii arădeni nu s-au grăbit să depună cereri la Agenţia Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad. Func­ţio­narii instituţiei ştiu că numărul fermierilor care pot primi sprijin este mai mare decât cel al cererilor depuse până în prezent, astfel că se aşteaptă la aglomeraţie pe ultima sută de metri.
Cu toate că începând cu data de 5 apri­lie 2013, crescătorii de ovine şi caprine pot depune la APIA Arad cerere pentru solicitarea primei pe cap de animal pentru anul 2013, până la începutul săptămânii au fost depuse doar 115 cereri, dintr-un total de 1.300 de cereri câte au fost depuse în anul 2012. Cum termenul limită pentru depunerea cererilor este data de 30 aprilie, APIA a estimat o aglomerare la depunerea cererilor spre sfârşitul perioadei de depunere.
De acestă primă pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine/caprine, persoane fizice, persoane juridice şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform le­gislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii. Efectivul trebuie să fie de minimum 50 de capete femele ovine sau 25 capete femele caprine, care la data de 31 martie au împlinit vârsta de minimum un an şi sunt înscrise în Re­gistrul naţional al exploataţiilor. Cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine şi caprine, legal constituite şi afiliate la o federaţie a crescătorilor. Cererile pretipărite pot fi solicitate de la Centrul Judeţean Arad APIA. Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa trecută în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă. APIA mai anunţă că în aceste zile, va face plata pentru ajutorul de stat pentru motorina cu acciză redusă. Peste 300 de fermieri arădeni vor beneficia de aceste plăţi.

Recomandările redacției