culturiNumai mâine mai pot fi depuse la APIA Arad, cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare pentru culturile de toamnă.
Este vorba de cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asi­gurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare, pentru culturile înfiin­ţate în toamna anului 2012 şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli. Acesta este de 70 la sută pentru poliţele care prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor natural şi de 50 la sută, în cazul dezastrelor, a pierderilor cauzate de fe­nomene meteorologice, boli sau infestări parazitare. Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare. Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole însoţită de mai multe documente.
Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.
Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documen­tele de decontare aferente ajutorului de stat au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Toto­dată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Recomandările redacției