OLYMPUS DIGITAL CAMERADe câteva zile, fermierii pot depune cereri în cadrul ,,Plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic, speciile ovine şi caprine”.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judetean Arad informează potenţialii beneficiari că, până în 30 aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă pe 2013. De această primă pe cap de ani­mal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine/caprine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi femele caprine identificate, care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.
Cererile pretipărite pot fi solicitate de la Centrul Judeţean A.P.I.A. Arad situat în Arad, pe strada Fratii Neumann, la numărul 10, individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine şi caprine, legal constituite. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, solicitanţii trebuie să se prezintă la Centrul Judeţean Arad al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura cu copie de pe carte de identitate, cod unic de înregistrare, certificat de înregistrare; dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, dacă este cazul şi dovada contului bancar activ pe numele solicitantului.
„După primirea cererilor pretipărite solicitanţii sprijinului confruntă animalele din lista cererii cu animalele existente în exploataţie, fac eventualele corecturi prin adăugare sau tăierea de pe listă a animaleleor neexistente în exploataţie, vizează cererea la o asociaţie a crescătorilor de ovine, caprine agreată de APIA şi depune cererea la Centrul Judeţean A.P.I.A. Arad. Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro“, a susţinut Alex Borcea, purtător de cuvânt al APIA Arad.
Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

Recomandările redacției