fecioareAstăzi, de la orele 18 la Galeria de Artă Delta din Arad va avea loc ver­nisajul expoziţiei „Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei” cu icoane fă­cătoare de minuni care au plans orga­nizată de Centrul Cultural Judeţean Arad şi Uniu­nea Artistilor Plastici-Filiala Arad.
Expoziţia face parte dintr.o serie prilejuită de prima ediție a Festivalului internaţional de artă sacră Filocalia care are loc la Arad în perioada 17 – 26 mai 2013, la Galeria Delta și va fi organizat în cadrul unei colaborări între Centrul Cultural Județean Arad și Arhie­piscopia Aradului.
Directorul Festivalului este arhimandrit dr.Teofan Mada: „Festivalul Filocalia promovează tema frumosului care este definitorie pentru a înţelege arta în general. Iisus Hristos a introdus în istoria omenirii toată bogăţia evanghelică a adevărului şi binelui şi împreună cu ea a dat la iveală şi o nouă dimensiune a frumosului: mesajul evanghelic este supraplin în acest sens. Frumuseţea este într-un anumit sens expresia vizibilă a binelui, aşa cum binele este condiţia metafizică a frumuseţii. Într-adevăr, Biserica are nevoie de artă, deoarece ea trebuie sa facă prezentă fascinanta lume a duhului, a invizibilului lui Dumnezeu şi deoarece frumuseţea artistică, reflectare în miniatură a Duhului lui Dumnezeu, este un semn al tainei prezenţei şi Întrupării, o invitaţie la a căuta chipul lui Dumnezeu, care s-a făcut vizibil în Iisus Hristos. Frumu­seţea de care au nevoie generaţiile de azi şi de mâine este chemată să fie de aşa natură încât să trezească în ele uimire. O asemenea frumuseţe divină va salva lumea”.
Festivalul de artă sacră Filocalia promovează valenţele ethosului ortodox reflectate în icoană, imnografie, muzică şi poezie religioasă. Manifestarea îşi propune conceperea, planificarea, susţinerea şi realizarea unui program artistic complex şi cuprinzător spiritual din care nu vor lipsi un atelier iconografic, coordonat de artista Angela Hanc, Uniunea Artiştilor Plastici din România, expoziţia de icoane „Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei”, conferinţe despre dimensiunea miraculoasă a icoanelor athonite, despre viaţa duhovnicească athonită şi frumuseţea spirituală a icoanei româneşti, dar şi o proiecţie de film documentar despre arta sacră din vechea Rusie. Va avea loc şi o reprezentaţie a spectacolui de teatru „Mă tot duc”, cu Oana Pellea şi Mihai Gruia Sandu, precum şi un concert de muzică bisericească intitulat „Bucuria Învierii”, al Grupului Stavropoleos, Bucureşti.
„Sfânta Scriptura este «marele cod» al culturii universale: artiştii şi-au înmuiat în mod ideal pensula lor în acel alfabet colorat de imagini, istorii, simboluri, reprezentări care sunt paginile biblice; muzicienii au împletit armoniile lor în jurul textelor sacre, mai ales psalmice; scriitorii au reluat de-a lungul secolelor acele naraţiuni antice care deveneau parabole existenţiale; poeţii s-au întrebat cu privire la taina duhului, cu privire la infinit, la rău, la iubire, la moarte şi la viaţă preluând adesea freamătele poetice care animau paginile biblice; gânditorii, oamenii de ştiinţă şi însăşi societatea avea des ca referinţă, chiar şi prin contrast, concepţiile spirituale şi morale din cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci când imaginea sau ideea prezentă în Scripturi era deformată, se recunoştea că nu se putea face abstracţie de ea şi că era parte constitutivă a civilizaţiei noastre”, mai spune arhimandrit dr. Teofan Mada.

Recomandările redacției