ok1 ok2* „Dacă președintele Austriei, Heinz Fischer, este jurist, atunci și președintele României poate fi un absolvent al facultății noastre”, a declarat conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice a UVVG.
Aula „Magna Universitaria” din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiș” a găzduit, vineri, 31 mai 2013, o emoționantă festivitate de absolvire a studenților de la Facultatea de Științe Juridice, care au urmat cursurile universitare la învățământul de zi, cât și cel la distanță.
Sala a fost arhiplină de studenți, părinți și apropiații lor, care au venit inclusiv cu copiii pentru a participa la evenimentul din marea familie a Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Festivitatea a fost onorată de prezența Președintelui Universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș”, conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice a UVVG, dar și de profesorii Cristian Moisescu, Teodor Mara și Cosmina Bobar, decanul de an al studenților din anul IV.
Un moment deosebit de impresionant al tradiției academice a fost predarea simbolică a cheii facultății de studenții anului IV, celor din anul III. De asemenea, cursul festiv susținut de conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice, a destins atmosfera. „Studenții s-au amuzat pentru că, m-am străduit ca, pe lângă noțiunile de drept perene, care se cuvin a fi subli­niate la asemenea evenimente, să mai pigmentez cu anecdote din viața marilor profesori și juriști din România și străinătate. Am atras atenția și în ceea ce privește viitorul absolven­ților, care au opor­tunități foarte bune și multe porți deschise, nu numai în profesiile clasice de avocat, judecător, procu­ror, sau notar, ci și faptul că pre­gătirea juridică se cere astăzi și în administrația publică, sau pentru înalți funcționari de stat. Și, de ce nu, dacă președintele Austriei, Heinz Fischer, este jurist, atunci și președintele României poate fi un absolvent al facultății noastre”, a subliniat conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice a UVVG.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a declarat: „A fost o mare sărbătoare academică atât pentru studenți, cât și pentru ca­drele didactice, dar mai ales pentru conducerea universității noastre. O universitate care a creat, în răstimp de 23 de ani, aproape 60.000 de absolvenți și care pre­gătește studenți din 12 țări, nu poate să fie decât o universitate de excepție în care internaționa­lismul academic a pătruns de câți­va ani. Absolvenții Facultății de Științe Juridice vor ocupa funcții de mare responsabilitate. Le do­resc mult succes, să poată împăr­tăși tuturor din experiența do- ­bândită și să urmeze cursurile masterale și doctorale pentru a deveni judecători, procurori, avocați, sau juriști, într-un cuvânt oameni de nădejde ai societății din România. Suntem mândri că am pregătit o generație care urmea­ză să realizeze un act foarte important: împărţirea dreptății. Este actul suprem în cadrul unei socie­tăți, iar societatea europeană modernă se caracterizează prin imparțialitatea pe care trebuie să o aibă un jurist. Pentru societate, juristul este un părinte care împarte cel mai sfânt dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, Dreptatea”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției