bunReprezentanţii Administrației Bazinale de Apă Mureș și omologii lor ma­ghiari din partea Alsó-Tisza-vidéki Vizűgy Igazgatoság Szeged au susţinut, ieri,  la Arad, şedinţa de încheiere a unui proiect comun demarat în ianuarie 2011.
Întâlnirea s-a derulat la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Arad, iar Caius Parpală, director al instituţiei ce a găzduit evenimentul, a fost cel care a deschis şedinţa de ieri. Au urmat prezentări ale proiectului, aşa cum acesta s-a derulat timp de doi ani în partea română şi în cea maghiară, susţinute de mana­gerii de proiect. Monica Gheorghe, mana­ger de proiect şi director tehnic Admi­- nistrare Resurse de Apă în cadrul Admi­nistraţiei Bazinale de Apă Mureş, Târgu Mureş şi Frank Szabolcs, din partea ATI-VIZIG Szeged au vorbit despre etapele proiectului, greutăţile întâmpinate pe parcurs, dar şi despre experienţele pozi­tive dobândite la final de drum.  La rândul său Kozák Péter, director al ATI-VIZIG, a precizat că parteneriatul de succes româno-maghiar a făcut ca proiectul încheiat ieri să constituie o realizare sub toate aspectele.
„Dezvoltarea protecţiei împotriva inundaţiilor în zona de interes comun româno-ungar pe râul Mureş” este un proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi realizat „în oglindă” liderul de proiect Alsó-Tisza-vidéki Vizűgy Igazgatoság Szeged (ATI-VIZIG)Ungaria şi Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Lucrările derulate pe parcursul a 24 de luni au vizat reabilitarea unui număr de zece centre de intervenţie, dintre care cinci aflate pe teritoriul României, asfaltarea coronamentului digului râului Mureş pe o lungime de 4.040 de metri în zona Cenad-Timiş, res­pectiv 2.500 de metri de pietruire a digului în zona oraşelor Mako şi Hódmezővásárhely. Bugetul total alocat proiectului româno-maghiar a fost de 1.858.453,24 de euro, din care 85%, mai precis 1.579.685 de euro, au fost fonduri asigurate prin finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Un buget de 968.877 de euro a alocat în proiect Adminsitraţia Bazinală de Apă Mureş, având o valoare eligibilă nerambur­sabilă FEDR de 823.545 de euro, în vreme ce Alsó-Tisza-vidéki Vizűgy Igazgatoság Szeged a alocat o contribuţie proprie de 889.576  de euro. Obiectivul principal al proiectului „Dezvoltarea protecţiei împotriva inundaţiilor în zona de interes comun româno-ungar pe râul Mureş” a vizat creşterea efici­enţei apărării împotriva inundaţiilor, îmbunătăţirea infrastructurii din regiunea transfrontalieră şi, nu în ultimul rând, asigurarea conecti­vităţii socio-culturale.
Avantaje multiple în urma   intervenţiilor transfrontaliere
O serie de avantaje rezultă în urma implementării proiectului „Dezvoltarea protecţiei împotriva inundaţiilor în zona de interes comun româno-ungar pe râul Mureş”, realizat prin Programul de Coo­perare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. Prevenirea degradării lucrărilor hidrotehnice este asigurată prin realizarea lucrărilor de asfaltarea digului: nu vor mai fi crăpături, fisuri, denivelări sau gropi, iar acest lucru va conduce la o protecţie sporită împotriva inunda­ţiilor. În plus, funcţionarea şi intervenţiile în caz de inundaţii sau poluări accidentale vor fi, de acum, facilitate prin intermediul condiţiilor optime de funcţionare a cantoanelor din zona de frontieră. În plus, sistemele individuale de epurare a apei cu care centrele de intervenţie au fost dotate sporesc gra­dul de protecţie a mediului. Nu în ultimul rând, calitatea vieţii din regiunea reabilitată înregis­trează îmbunătăţiri prin asfaltarea digului. Această intervenţie va oferi populaţiei posibilitatea de relaxare, prin folo­sirea digului ca pistă de biciclete. În plus, punctele de interes ale Parcului Natural Lunca Mureşului vor putea fi vizitate cu uşu­rinţă de turişti, pe role, în scaune cu rotile sau la plimbare.

Recomandările redacției