Fundația Serviciilor Sociale Bethany anunță lansarea în data de 11 septembrie 2018 a celei mai noi platforme regionale de crowdfunding: www.startupstandup.ro. Ideile de afaceri depuse în cadrul platformei pot fi încurajate și îmbunătațite prin propuneri publice din partea comunității până la depunerea planurilor de afaceri, iar ulterior pot fi notate și cofinanțate atât de comunitate și mediul de afaceri, cât și printr-un premiu în cadrul proiectului, premiu care va dubla sumele atrase de fiecare inițiator, în limita a 4.500 de euro. Platforma se adresează tuturor celor care își doresc să promoveze proiecte cu impact asupra comunității și are rolul de promovare a culturii antreprenoriale și de aducere în atenția comunităților ideile de afaceri ale candidaților, afaceri finanțate atât prin schema de minimis cât și prin intermediul comunității.
Proiectul Start-up, Stand-up, derulat de fundație, se desfășoară în perioada 11 ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021 (3 ani), în baza contractului de finanțare POCU/82/ 3/7/104013, și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu Axa prioritară 3: locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.111: activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, și Obiectivul specific 3.7: creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Valoarea totală eligibilă a proiectu- lui este de 8.779.734,64 lei, din care 7.462.774,48 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.
Se preconizează ca rezultate ale proiectului dezvoltarea unui program de formare antreprenorială pentru minim 3.000 de persoane cu vârste de peste 18 ani, cu domici­liul sau reședința în Regiunea de Vest, care intenționează să înființeze o afacere no­nagricolă în mediul urban (minimum 20 de persoane din fiecare județ al regiunii), și susținerea a cel puțin 36 de inițiative antreprenoriale nonagricole în mediul urban (minimum două persoane în fiecare județ din Regiunea de Vest).
Daniela Onaga

Recomandările redacției