DSVSA

Unităţile economice care îşi desfăşoară activitatea în industria agroalimentară au făcut obiectul unui control efectuat de inspectorii sanitar-veterinari. Acţiunea s-a desfăşurat în cursul lunii trecute şi a vizat firmele care se ocupă cu fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume şi fructe. Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenta documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igiena şi de funcţionare a unităţii. În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.983 controale, fiind acordate 114 avertismente precum şi 155 amenzi în cuantum de 247.700 lei, se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

În aceste condiţii, la Arad, au fost aplicate sancţiuni de 2.000 de lei pentru nerespectarea condiţiilor de depozitare în spaţiile de depozitare şi producţie.

De menţionat că la nivel naţional s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Recomandările redacției