fiscDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara îi infor­mează pe contribuabilii persoane fizice că, în concordanţă cu preve­derile Cap. III, art. 47, pct. 5 din OUG nr. 88/2013, în Clasificaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a fost introdus subcapitolul „Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 21.05.23.
Conform actului normativ amintit, sunt considerate „venituri din ceda­rea folosinţei bunurilor” veniturile realizate din închirieri, astfel cum sunt ele enumerate în ordonanţă.
Codurile IBAN aferente conturilor deschise la trezoreriile din judeţul Arad şi în care pot fi plătite Contri­buţiile de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folo­sinţei bunurilor sunt următoarele:
Trezoreria Arad: RO83TREZ02126A212300XXXX,
Trezoreria Chişineu Criş: RO08TREZ02226A212300XXXX,
Trezoreria Ineu: RO52TREZ02426A212300XXXX,
Trezoreria Lipova: RO74TREZ02526A212300XXXX,
Trezoreria Sebiş: RO43TREZ02826A212300XXXX,
Trezoreria Săvârşin: RO34TREZ03226A212300XXXX.

Recomandările redacției