Un centru social din municipiu va beneficia de investiții importante. Este vorba de Centrul de Terapie şi Recuperare pentru Copii „Ghiocelul”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad. Suma de 209 mii de lei este fondul ce va fi alocat de Consiliul Județean Arad, prin rectificare bugetară pentru realizarea lucrărilor necesare obținerii autorizației de funcționare la incendiu.
„Este mare nevoie de aceste investiții pentru că nu vorbim doar despre o infrastructură conformă cu standardele în vigoare, ci, în primul rând, de viața a sute de beneficiari ocrotiți în aceste centre, dar și de angajații care lucrează în unită­țile DGASPC Arad. De aceea, Consiliul Județean Arad sus­ține financiar realizarea acestor lucrări de securizare a clădirilor împotriva incendiilor, multe dintre ele construite cu zeci de ani în urmă și pe care le-am moștenit cu tot ce înseamnă circuite și infrastructuri învechite”, sus­ține vicepreședintele Consi-liului Județean Arad, Claudia Boghicevici.
Astfel, în prima etapă se va realiza proiectul tehnic, urmând ca în cea de-a doua fază să fie cuprinse lucrările solicitate de ISU, de reorganizare corespunzătoare a activităților de apărare împotriva incendiilor, asi­- gurarea condițiilor de evacuare a persoanelor în cazul pro­du­cerii situațiilor de urgență,
precum și realizarea lucrărilor de echipare a clădirii în care funcționează acest centru cu mijloace de detecție, semna­lizare, avertizare și stingere
în cazul procedurii unui incendiu.
„Pentru că vorbim despre un centru destinat copiilor cu dizabilități suntem bucuroși că investiția a primit votul favorabil al consilierilor județeni, după ce verificările specifice efectuate
de Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Vasile Goldis» Arad privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, au eviden­țiat anumite deficiențe în unitatea respectivă. În urma acestor lucrări vom putea
înainta documentația completă, așa cum cer standardele actuale, pentru obți­- nerea autorizației de func­ționare”, declară Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad.
Cea de-a doua investiție finanțată din bugetul Consiliului Județean pentru o altă unitate a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad este cea destinată Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Petriș, unde pentru respectarea prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor, Administratia Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodarire a Apelor Arad – a dispus realizarea unei stații de epurare.

Recomandările redacției