Tehnologia este obligatorie în cazul unora dintre documentele de plată a finanțării de investiții. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), că utilizarea semnăturii electronice pe formularele de plată aferente proiectelor de investiții este obligatorie. În acest sens, începând din 24 decembrie 2019, formularele necesare au fost publicate pe pagina oficială de internet a agenției, www.afir.info, la secțiunea Informații utile – Tipizate.

Astfel, pentru a solicita decontarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului finanțat prin PNDR 2020, trebuie semnate electronic următoarele formulare tipizate: declarații de eșalonare investiții, TVA și sprijin forfetar; cereri de plată avans, tranșe de plată, TVA și sprijin forfetar; declarații de cheltuieli și declarații de venituri și centralizatorul facturilor AP 1.2.3 și anexă – submăsurile 9.1, și 9.1a.

„Beneficiarii finanțărilor PNDR 2020 care semnează electronic trebuie să completeze electronic formularele de plată și să le încarce în sistemul electronic prin intermediul paginii de internet a AFIR. Aplicația nu va mai solicita și încărcarea documentului tipărit, semnat olograf și scanat.

Precizăm faptul că aplicarea semnăturii electronice pe formularele tipizate este opțională acolo unde nu a fost prevăzută anterior în ghidurile solicitantului sau în procedurile de lucru obligația aplicării semnăturii electronice până cel târziu la momentul contractării“, susțin reprezentanți ai AFIR.

În cazul beneficiarilor care semnează olograf, formularul de plată trebuie completat electronic, trebuie imprimat, semnat olograf, după care se scanează și se depune online împreună cu formularul electronic pe pagina de internet a AFIR.

Recomandările redacției