lucaFostul deputat Luca Ciprian Florin s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2008 – 20 decembrie 2012, întrucât a deţinut, simultan, atât calitatea de deputat, cât şi funcţia de administrator al S.C. MIBAK S.R.L. „Potrivit dispoziţiilor articolului 82, alineatul 1, litera a din Legea 161/2003, calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. Fostul deputat Ciprian Florin Luca a fost infor­mat despre declanşarea proce­durii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare. Ciprian Florin Luca nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, a precizat ANI”, se arată într-un comunicat de presă al A.N.I.
În ceea ce-l priveşte pe fostul deputat Ciprian Luca acesta susţine că nu este vinovat şi că firma în cauză nu a avut activitate şi implicit nici profit. „Acestă firmă a fot înfiinţată în anul 2007, dar nu a avut nici activitate şi nici profit. Am aflat despre acţiunea ANI înainte de referendumul pentru demiterea lui Traian Bă­sescu, atunci când mai mulţi colegi din PSD au primit ase­menea informaţii”, ne declară Ciprian Luca. Acesta susţine că nu a luat o hotărâre vizavi de atacarea în instanţă a deciziei ANI şi că, interpretează Luca, decizia nu îi dă voie să lupte pentru un ipotetic mandat de deputat. „Nu îmi fac probleme. Trei ani nu pot candida pentru funcţia de deputat, altfel nu am probeleme”, a mai declarat Luca.

Recomandările redacției