Untitled-1 copyUn cunoscut combinat arădean de procesare a cărnii se află în pragul unor procese după ce conducerea a concediat abuziv un angajat al companiei.
Nedreptăţile cu care s-a confruntat Lazăr Loghin, şeful demis al serviciilor de pază de la compania Lazăr&Sohne, respectiv Asociația de vânătoare Lazăr Hunting, ambele patronate de același om de afaceri, au început atunci când bărbatul s-a pomenit cu salariul înjumătățit fără nicio explicație. A urmat apoi o întreagă serie de abuzuri îndreptată de conducerea companiei împotriva lui Lazăr Loghin. Finalul acestor demersuri, nejustificate în opinia fostului angajat, a culminat cu eliberarea sa din funcție și neplata salariilor aferente ultimelor luni în care Loghin s-a prezentat la locul de muncă. În plus, fostul șef al pazei firmelor Lazăr&Sohne și Lazăr Hunting, o arată cu degetul pe directoarea companiei, care și-ar fi însușit banii și ar fi semnat în fals fluturașii de salarii emiși în ultima vreme pe numele lui. Amelia Rus, directoarea la care Lazăr Loghin face referire, este una și aceeași persoană care, grație influenței dobândite de soț, actualmente consilier local municipal, a dobândit un loc în Consiliul de Administrație de la Târguri Oboare Piețe, regie aflată în subordinea Primăriei. Un control al Inspectoratului Teritorial de Muncă a fost deja efectuat la compania Lazăr&Sohne, după ce Lazăr Loghin a sesizat instituția în legătură cu abuzurile conducerii. Demersul îndreptat de fostul șef al pazei împotriva conducerii este fondat, potrivit concluziilor formulate de inspectorii ITM. Mai mult, aceștia îi recomandă lui Lazăr Loghin să acționeze în instanță compania pentru seria nedreptăților la care a fost supus înainte, dar și ulterior concedierii.
Îşi caută dreptatea în Justiţie
Figură cunoscută în oraș, după ce a activat în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, Lazăr Loghin se gândește la modul serios să acționeze în instanță cele două firme la care a fost angajat. Fostul şef al serviciilor de pază va merge până în pânzele albe pentru a-și afla dreptatea, însă nu își dorește să se întoarcă pe post, chiar dacă recomandarea formulată pe data de 5 aprilie de inspectorii ITM îi arogă acest drept. „În cazul în care considerați că încetarea contractelor dumneavoastră individuale de muncă este nelegală, că semnătura de primire a salariilor nu vă aparține, că ați fi prestat activitate peste durata normală a timpului de muncă sau că ați fi prestat activitate de noapte sau în zilele de repaus săptămânal, aveți posibilitatea să vă adresați instanței de judecată cu toate probele pe care le dețineți (…) În actele de control încheiate angajatorilor S.C.Lazăr& Sohne SRL și Asociația Lazăr Hunting, li s-a stabilit ca și măsură, de către inspectorii de muncă, să vă elibereze copii ale documentelor existente în dosarul dumneavoastră personal precum și a unui document care să ateste activitatea desfășurată de dumneavoastră, conform art.8 alin.3 din HG nr.500 |2011, până la data de 15.04.2013”, se precizează în documentul redactat în urma controlului realizat de inspectorii de muncă la cele două foste locuri de muncă ale lui Lazăr Loghin.
Concedierea a fost abuzivă
Fostul șef al pazei își amintește cum relația cu fostul său patron s-a deteriorat brusc, fără vreo explicație logică, iar problemele s-au ținut apoi lanț, culminând cu concedierea sa abuzivă. „Am fost amici buni cu domnul Lazăr, însă de la un moment dat relația s-a stricat. Totul a început cu diminuarea la jumătate a salariului meu, lucru rămas neexplicat de conducere. Apoi, în ultimele luni, nu am mai primit salariile deloc. Trebuie spus că, pe întreaga durată în care am fost angajat, nu am văzut fișa postului sau state de plată, ci doar fluturașii de salariu, care în ultimele luni nu au mai ajuns în posesia mea şi au fost semnați de directoare, care și-a însușit și ultimele mele salarii, de parcă salariul ei de câteva mii de euro nu i-ar fi fost de ajuns. Dincolo de aceste întâmplări, eu cred că și paznicii din subordine m-au lucrat, pentru că îi controlam la sânge și nu puteau să fure sau să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu. Menționez că făceam rondurile pe fondurile de vânătoare, pe timp de noapte, cu mașina și arma personală, pentru că firma nu mi-a asigurat nici un echipament. Nu am avut probleme până când unii dintre paznici au încercat să îmi însceneze că eu aș fi plecat acasă cu vânat, lucru total neadevărat. Când au hotărât să mă dea afară, nu a venit domnul Lazăr să îmi comunice decizia, ci l-a trimis pe Gligor, cel care a fost pus pe post în locul meu, să îmi comunice că sunt dat afară, pe motiv că nu aș fi mers la lucru trei zile. Am încercat să discut cu patronul, care îmi fusese amic până atunci, dar nu a stat de vorbă cu mine. Menționez că postul de pe care am fost dat afară a fost restructurat, lucru care mă determină să îmi pun întrebarea cum a fost posibil ca, la o zi după eliberarea mea din funcție, să fie adus acest Gligor, personaj apropiat de conducerea companiei”, explică Lazăr Loghin.
Directoarea se disculpă
Directoarea acuzată că și-ar fi însușit banii aferenți ultimelor luni de muncă prestată de Lazăr Loghin la S.C.Lazăr& Sohne SRL și Asociația Lazăr Hunting se apără. Chiar dacă admite, printre rânduri, că practica ridicării salariilor altor angajați era împământenită în firmă înainte de vizita inspectorilor ITM, Amelia Rus pretinde că a fost „băgată la mijloc într-un conflict care nu o privește”. Mai mult, directoarea spune că atunci când a semnat pentru ridicarea drepturilor bănești ale unor angajați, a respectat strict „do­rințele patronului”. „Eu nu mi-am însușit niciodată salariul nimănui din firmă. Banii lui Lazăr Loghin sunt ori la domnul Viorel Lazăr, ori la Oana Neagu, asistenta lui. Fostul șef al pazei primea banii direct de la domnul Lazăr, iar acum, poate veni să își ridice ultimele salarii. Eu, ca director, respect regulile companiei, pe care nu le fac eu, ci domnul Lazăr. Lucrând în industria alimentară, avem norme stricte, inclusiv de igienă, iar oamenii echipați în halate nu pot să iasă oricând în curte pentru a merge la casierie. De aceea, șefii de departamente pot ridica salariile de la casierie și ulterior să le împartă angajaților. Decizia de concediere a fost luată de domnul Viorel Lazăr, pentru că Lazăr Loghin nu își îndeplinea atribuțiunile de serviciu, iar firma nu mai avea nevoie de un șef de pază. În ceea ce mă privește, de câte ori am semnat pentru salariile unor angajați, am făcut doar comisioane, repsectând dorințele șefului. Nu am s-o mai fac de acum încolo, mai ales că în urma controlului de la ITM s-a decis ca banii să fie împărțiți doar de casieră, în ziua de salariu. Consider că am fost băgată la mijloc într-un conflict care nu mă privește și acuzată pe nedrept de domnul Lazăr Loghin, motiv pentru care îmi rezerv dreptul de a apela la instanțele de judecată. Dacă aș fi plecat acasă cu banii cuiva, vă dați seama că azi nu aș mai fi avut ce să caut pe postul de director”, se disculpă Amelia Rus.
Lazăr Loghin îşi continuă lupta în instanţă
Una peste alta, în urma conflictului dechis declanșat la fostul său loc de muncă după eliberarea sa abuzivă din funcție, Lazăr Loghin e decis să meargă până la capăt în demersul său. „Nu voi renunța. Voi apela și la instanțele de judecată, singurele abilitate să decidă în acest caz. Aștept să îmi primesc toate drepturile salariale restante și fluturașii aferenți, chiar dacă fostul meu patron mi-a dat o parte din bani, probabil din cauza concluziilor controlului ITM. Însă de întors în firmă nu mai vreau s-o fac, chiar dacă am posibilitatea de a câștiga acest drept în instanță”, asigură Lazăr Loghin. Legea este de partea sa. O dovedește însuși conținutul actului constatator al inspectorilor de muncă. „În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi bănești de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Conform documentelor puse la dispoziție de către S.C.Lazăr& Sohne SRL, reiese că există semnături privind ridicarea drepturilor salariale, așa cum prevede art.168 din Codul Muncii respectiv «plata salariului se do­vedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care de­monstrează efectuarea plății către sa­lariatul îndreptățit» (…) Din do­cu­mentele prezentate de către Asociația Lazăr Hunting rezultă faptul că nu ați primit toate drepturile salariale, inclusiv indemnizația de concediu de odihnă. Drept urmare, în actul de control insectorii de muncă au dispus măsura achitării acestora, termen 15.04.2013”, se arată în concluziile inspectorilor de muncă. Același document scoate în evidență și faptul că activitatea de noapte prestată de Lazăr Loghin pe fondurile de vânătoare ale firmei nu este menționată niciunde în actele companiei. Ținând cont de nedreptăţile cărora le-a căzut drept victimă, precum şi de toate aceste concluzii ale inspectorilor ITM, Lazăr Loghin e decis să urmeze calea instanțelor de judecată pentru a tranșa conflictul de la fostul său loc de muncă.
Administratorul firmei oferă explicații
Conducerea companiei nu a rămas indiferentă în urma demersurilor făcute de fostul angajat. La doar două zile după ce Lazăr Loghin a apelat la mijloacele de informare în masă, în încercarea de a mediatiza modul în care a fost concediat, administratorul celor două firme la care face referire fostul angajat a formulat un punct de vedere oficial referitor la același subiect. „Dintotdeauna am răspuns solicitărilor din partea reprezentanților mass-media cu bună credința și din dorința informării corecte a cititorilor ce au dreptul să cunoască rezultatele unei activități de producție ce se desfășoară în comunitatea noastră și avem convingerea că orice solicitare trebuie adresată în primul rând patronatului și nu membrilor administrației, indiferent de poziție, ce potrivit dispozițiilor primite și compartimentării muncii, execută cu respectarea legii activitățile specifice, în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară. Ca atare, apreciem ca nepotrivită formula de adresare directă din partea dumneavoastră pentru aflarea unor informații cu caracter privat de la persoanele cuprinse în activitatea întreprinderii noastre, în scopul cunoașterii unor așa-zise aspecte de interes pentru dumneavoastră și, în consecință, pentru orice informație de interes public, vă stăm la dispoziție pentru viitor prin persoanele special desemnate. Activitatea întreprinderii SC LAZĂR & SHONE SRL prin patronat, administrație și salariați, se desfășoară cu respectarea dreptului opiniei publice de a fi informată asupra tuturor problemelor de interes public, chiar și atunci când suntem controlați de autoritățile ce ne sprijină în activitatea noastră. Cu referire la controlul făcut de ITM Arad, acesta a constatat respectarea legislației muncii în încheierea și executarea contractelor individuale de muncă pentru toți salariații noștri sau foștii salariați. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!”, se precizează într-un comunicat de presă dat publicității de conducerea companiei pe data de 12 aprilie și semnat de Viorel Lazăr, administrator al S.C.Lazăr& Sohne SRL.

Recomandările redacției