Execuţia bugetului general consolidat în primele două luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 1,07 % din PIB, respectiv 17,04 miliarde de lei, pe fondul compensării facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale cu 1,6 miliarde de lei, al unui volum mai mare de decontări de bunuri şi servicii pentru medicamente, precum şi al majorării volumului de investiţii cu 85,5%, informează, luni, Ministerul Finanţelor.La finele lunii februarie a anului trecut, bugetul se închidea pe un deficit de 9,51 miliarde de lei, respectiv 0,72% din PIB.

Potrivit MF, creşterea deficitului bugetar în primele două luni ale acestui an a fost influenţată şi de încetinirea ritmului de încasări ale veniturilor, precum şi de influenţele implementării etapei a doua a Programului Sprijin pentru România.Veniturile bugetului general consolidat au însumat 73,93 miliarde de lei în primele două luni ale anului curent, cu 8,3% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluţia acestora fost influenţată în principal de dinamica mai însemnată a veniturilor din impozitul pe salarii şi venit şi a contribuţiilor de asigurări; atât veniturile nefiscale, cât şi încasările nete din TVA au înregistrat un avans mai moderat (explicat printr-un efect de bază ridicat aferent ianuarie-februarie 2022), iar accizele au consemnat un declin, arată Ministerul Finanţelor.Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 7,16 miliarde de lei, înregistrând o creştere semnificativă faţă de nivelul încasat în aceeaşi lună a anului trecut (42,4%), influenţată preponderent de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (261,2%), veniturile din impozitul aferent pensiilor şi declaraţiei unice consemnând, de asemenea, dinamici pozitive (23,0%, respectiv 9,6%).Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 9,5%, sub evoluţia fondului de salarii din economie (14,5% ). De asemenea, dinamica acestei categorii de încasări a fost influenţată şi de extinderea în sectorul agricol şi industria alimentară a facilităţii acordate salariaţilor din construcţii (efect negativ din scutirea de impozit pe venit din salarii, conform Legii nr. 135/2022).Contribuţiile de asigurări au înregistrat 24,10 miliarde lei, în creştere cu 11% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe salarii, dinamica acestora s-a situat sub evoluţia fondului de salarii din economie (14,5%), şi ca efect al extinderii în sectorul agricol şi industria alimentară a facilităţii acordate salariaţilor din construcţii, conform Legii nr. 135/2022.Încasările nete din TVA au înregistrat 17,45 miliarde lei, în creştere cu 1,9% (an/an). Totodată, restituirile de TVA au fost cu 77,6% mai ridicate faţă de nivelul rambursat în aceeaşi perioadă a anului trecut (+1,82 miliarde lei).Veniturile din accize au însumat 5,32 miliarde lei, consemnând o scădere de 9,1% (an/an). „Această evoluţie este explicată de contracţia cu 11,9% a încasărilor din accizele pentru produsele din tutun, respectiv cu 6,1% a încasărilor din accizele pentru produsele energetice – în condiţiile reducerii nivelului accizei de la 1 ianuarie 2023. Evoluţia lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile”, precizează MF.

Veniturile nefiscale au însumat 7,04 miliarde de lei, consemnând o creştere de 11,7% (an/an), susţinută în principal de avansul încasărilor din alte venituri din dobânzi. De asemenea, nivelul veniturilor nefiscale este determinat şi de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011.Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 5,62 miliarde de lei, în creştere cu 17% (an/an).În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 90,98 miliarde de lei, acestea au crescut în termeni nominali cu 17,0% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele două luni ale anului 2023 au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, de la 5,4% din PIB la 5,7% din PIB. (sursa:Agerpres)

Recomandările redacției