Hidroelectrica preia UCM Reşiţa, cea mai veche unitate industrială din Europa. Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producători de energie din ţară, preia UCM Reşiţa, cea mai veche unitate industrială din Europa, fondata în anul 1771. Preţul total pentru transferul dreptului de proprietate asupra afacerii şi asupra tuturor bunurilor care intră în perimetrul tranzacţiei este de 67,87 milioane lei, anunţă compania de stat. ”Administratorul judiciar Euro Insol anunţă că s-a semnat Contractul Cadru de Vânzare a afacerii UCM Reşiţa SA către Hidroelectrica SA. Procedura de vânzare cuprinde toate activele, know how-ul, contractele în derulare, brevetele şi licenţele necesare continuării prestării serviciilor de fabricare, reabilitare şi îmbunătăţire a hidroagregatelor şi echipamentelor auxiliare, la care se adaugă un număr de aproximativ 450 de salariaţi”, anunţă Euro Insol SPRL, administrator judiciar al UCMR. Vânzarea a avut loc ca urmare a unui plan de reorganizare propus, redactat si implementat de administratorul judiciar, plan ce a presupus, printre altele, o amplă reorganizare a activităţii UCM Reşiţa SA, inclusiv conducerea societăţii de către administratorul judiciar.Administratorul judiciar menţionează că a reuşit menţinerea societăţii în circuitul economic pentru o perioadă de aproximativ 13 ani de zile, procedura insolvenţei fiind deschisă în anul 2011.

„Hidroelectrica a semnat contractul cadru pentru transferul de afacere de la Uzina Constructoare de Maşini Reşiţa (UCMR), către companie. Tranzacţia vizează securizarea bazei de active a UCMR, unică în Sud-Estul Europei şi esenţială în eficientizarea activităţii de mentenanţă şi retehnologizare a Hidroelectrica”, informează, la rândul său, Hidroelectrica.

Transferul de afacere include preluarea platformei de producţie industrială ABC, preluarea parţială a platformei de producţie Câlnicel, integrarea specialiştilor uzinei din domeniul proiectării, tehnologiei şi al execuţiei, asimilarea know-how-ului aferent proiectelor împreună cu documentaţiile din arhiva proprie a UCMR, precum şi preluarea activelor/dotărilor cu maşini-unelte şi utilaje necesare executării de echipamente noi, complexe sau a reparaţiilor şi retehnologizărilor de echipamente aflate în exploatare. „Tranzacţia este una de importanţă istorică pentru că va permite Hidroelectrica să deţină în propriul portofoliu atât echipamentele, cât şi know-how-ul necesare derulării programului de investiţii”, arată compania de stat.  Alăturarea capacităţilor de proiectare şi producere a echipamentelor ale UCMR, cu cele de montaj şi mentenanţă deţinute de Hidroserv, va avea un efect pozitiv direct asupra controlului costurilor şi a duratei de execuţie a lucrărilor de modernizare, retehnologizare şi mentenanţă. „Parafarea documentelor reprezintă încă un pas către aducerea în portofoliul companiei noastre a unei unităţi a cărei tradiţie depăşeşte 250 de ani. Knowhow-ul şi experienţa UCMR, societate care a contribuit de-a lungul timpului la echiparea a cca. 80% dintre centralele Hidroelectrica, vor deschide noi oportunităţi prin integrarea cu Hidroserv. Ne dorim crearea unei societăţi cu performanţe de top, capabilă să presteze servicii nu doar pentru compania mamă, ci să fie realmente competitivă pe pieţele de profil naţionale şi internaţionale. Considerăm că există potenţial, credem în creştere sustenabilă şi acţionăm în acest sens ca o echipă”, a declarat  Karoly Borbely, preşedintele Directoratului Hidroelectrica. (sursa:news.ro)

Recomandările redacției