colegiuDirectorii de instituţii au participat ieri, la o nouă şedinţă de Colegiu Prefectural. Unul din punctele supuse dezbaterii în cadrul şedinţei a fost o informare privind reţeaua şcolară pentru anul de învăţă­mânt 2013 – 2014, mai exact o situaţie a unităţilor şcolare care se desfiinţează, sau după caz, se înfiinţează. Un alt punct expus a fost bilanţul de activitate al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad. Este vorba de o si­tuaţie a acţiunilor de control derulate, în urma cărora au fost aplicate sancţiuni. Prezentat a fost şi programul controalelor stabilite de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului, la centrele de agrement pentru tineret, ştrandurile şi băile publice din judeţ, pentru asigurarea conformării acestora la normele de igienă şi sănătate publică. Nu în ultimul rând, conducerea Casei Judeţene de Pensii a prezentat o situaţie privind eliberarea biletelor de odihnă şi tratament pe acest an. Este vorba de numărul de bilete de tratament repartizate Aradului, pe staţiuni şi con­diţiile de acordare a acestora.

Recomandările redacției