altfelSăptămâna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În fapt, este conti­nuarea de anul trecut a „Săptămânii altfel“. „În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul «Să ştii mai multe, să fii mai bun!» se va desfăşura în conformitate cu un orar special“, ne-a declarat prof. Mariana Tocaciu, purtătorul e cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.
Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor, preşcolari sau elevi, şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu nea­părat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.
Cu această ocazie, în perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educaţiei organizează etapele naţionale ale olimpi­a­delor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor şcolare.
În programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elaborat şi organizat de fiecare unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii şi toate cadrele didactice care nu participă la etapa naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.
Unităţile de învăţământ sunt încurajate să permită participarea părinţilor, a voluntarilor, a reprezentanţilor mass-mediei şi a publicului larg la activităţile care se pretează la acest tip de des­chidere spre comunitate. Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menţionate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.
După ce a fost aprobat de către consiliul de administraţie, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice.
Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.

Recomandările redacției