eleviLa nivel naţional, numărul de locuri în învăţământul gimnazial în anul şcolar 2013 – 2014 va fi mai mic cu 50.000 faţă de acest an, adică 850.000 de locuri, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Numărul de locuri propus în grădiniţe pentru anul şcolar viitor va fi de 665.000, pentru învăţământul primar de 925.000, aceleaşi ca şi cele de anul acesta.
Pentru învăţământul liceal, clasa a IX-a forma de învăţământ zi, se propune pentru anul şcolar 2013 – 2014 un număr de 200.000, cu 10.000 mai puţine decât anul trecut, iar stagiile de practică pentru învăţământul profesional se vor reduce cu 5.000 faţă de anul acesta, ajungând la 5.000.
Scăderea cifrei de şcolarizare se propune în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei de vârstă şcolară şi pentru armonizarea cifrelor de plan cu efectivele reale de elevi. Cifrele de şcolarizare vor fi majorate la învăţământul profesional, învăţământ de masă, cu 1.000 de locuri, ajungând astfel de 21.000, la învăţământul postliceal cu 4.000 de locuri, ajungând la 22.649.
La nivelul judeţului nostru situaţia este însă îmbucurătoare. În proiectul de şcolarizare propus pentru 2013-2014, numărul de clase pentru învăţământul preşcolar se păstrează la 556 de grupe, la fel ca în acest an. Creşte cu două clase pentru învăţământul primar, de la 970 la 972, şi se păstrează numărul claselor pentru ciclul gimnazial, la 789. De asemenea, tot cu două clase creşte şi efectivul pentru ciclul liceal la zi, de la 140 la 142. Şi la seral va creşte numărul de clase, de la două cât este în prezent, la cinci. La frecvenţă redusă se vor adăuga alte cinci clase, de la trei la opt. În total, de la anul, ciclul liceal se va îmbogăţi cu zece clase, de la 145 câte sunt în prezent, la 155.
Învăţământul special este singurul loc unde se vor reduce clasele, în ciclul liceal şi primar, cu câte o clasă fiecare. Ciclul gimnazial se va îmbogăţi însă cu două clase şi jumătate.

Recomandările redacției