Candidații care au participat la concursul național de Titularizare 2023 intră în etapa ședințelor de repartizare. Pe 27 iulie iulie au loc ședințele de repartizare pentru cei care au luat la Titularizare 2023 peste nota 7, potrivit metodologiei.

Potrivit calendarului, pe 27 iulie are loc repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz. Adică aici se ocupă posturile titularizabile, cele cu viabilitate peste 4 ani, prin contracte pe perioadă nedeterminată. La această ședință participă candidații care au obținut peste 7 la Titularizare 2023.

 

Art. 74 alin. (3), lit. a), prevede „repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2023, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Comisiei naţionale de monitorizare a concursului“.

 

Art. 80 alin. (9) prevede „repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în limita numărului de posturi didactice/catedre din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii, în ordinea prevăzută la art. (74). În cazul notelor egale la proba scrisă se aplică prevederile art. 65.“

 

Media de departajare pentru cei care participă la concursul de Titularizare 2023 se calculează în funcție de studiile absolvite

 

În data de 28 iulie participă candidații care au obținut peste 7 la Titularizare 2023, sunt deja titulari și intră aici pentru detașare prin concurs. Mai participă și candidați aflați pe contract pe durata de viabilitate a postului, care vor ocupa postul pe care sunt angajați, pe perioadă nedeterminată.

Ordinea este următoarea:

 

cadrele didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

cadrele didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

cadrele didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate are loc pe data de 31 iulie. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră sunt programate în perioada 28 iulie – 25 august.

 

La ședința din 17-18 august sunt repartizate posturile de suplinire, deci prin contracte pe perioadă determinată. În această etapă participă candidații care au luat peste 7 la Titularizare 2023 și care fie nu au reușit să ocupe posturi titularizabile în ședința din 27 iulie, fie pentru disciplina lor nu au existat posturi titularizabile.

 

În ședința de repartizare din 22-23 august se repartizează tot posturile de suplinire și bineînțeles tot prin contracte pe perioadă determinată. În cele două zile sunt vizați candidații care au obținut note sub 7 la Titularizare 2023, candidați cu note peste 7 din ultimii 6 ani (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017), candidații cu note sub 7 din ultimii 3 ani (2022, 2021, 2020), candidați pe a doua specializare, conform Anexei 18 din Metodologie.

Sursa edupedu

 

 

Recomandările redacției